Share this story


 | Bishop Oscar Cantu

Kính gửi Anh Chị em trong Chúa Ki-tô

Kính gửi Anh Chị em trong Chúa Ki-tô,

Tôi thật biết ơn vì trong thời gian qua nhiều Anh Chị em đã tham gia chương trình cầu nguyện của Giáo phận, trong khi chúng ta chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị tâm hồn để tham gia Công Nghị của Giáo phận sẽ được tổ chức lần đầu tiên. Và chúng ta cũng mong mỏi tham gia chương trình Phục Hồi Phép Thánh Thể mà các Giám mục Hoa kỳ đã kêu gọi, sẽ bắt đầu từ Lễ Mình và Máu Thánh Chúa năm nay (19 tháng 6 năm 2022).

Năm Cầu Nguyện và Công Nghị của Giáo Phận

Nhằm chuẩn bị cho Công Nghị của Giáo phận, tôi đã kêu gọi một năm cầu nguyện để giúp mở rộng tâm hồn và mở rộng tinh thần cho những thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Câu hỏi tổng quát mà chúng ta đặt ra là Giáo phận của chúng ta trong Vùng Thung Lũng Santa Clara này cần gì và ước mong những gì trong năm 2031 để chúng ta mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Giáo phận? Những hoạt động mục vụ nào chúng ta cần duy trì và phát triển để được trung thành với sứ mệnh của Giáo Hội, trung thành với Chúa Giê-su Ki-tô?

Xin tiếp tục cầu nguyện cho Giáo phận của chúng ta khi chúng ta càng tiến gần đến biến cố quan trọng này, bằng cách quy tụ nhau, lắng nghe Chúa Thánh Thần, mơ tưởng và hình dung những gì Chúa muốn chúng ta làm trong tương lai.

Phục Hồi Phép Thánh Thể

Chúa Giê-su đã dạy: “Ta là bánh hằng sống từ trời, ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh Ta ban là thịt Ta, để cho thế gian được sống.” (Gn. 6: 51)

Phép Thánh Thể là ân huệ của Chúa Giê-su ban cho Giáo Hội. Người đã ban chính Người! Chúa Giê-su là Ngôi Lời, Người đã truyền dạy chúng ta và kết hợp lòng trí chúng ta trong tình yêu, trong sự thật, và trong vẻ đẹp. Mình và Máu thánh Người, là bánh hằng sống và là chén Cứu độ nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc hành trình đôi khi khó khăn của cuộc sống.

Chúng ta mong mỏi được tham gia trong mọi thành phần của gia đình, trong giáo xứ, giáo phận, trong các miền, và cả quốc gia để hướng dẫn và nuôi dưỡng chúng ta trong cuộc hành trình ba năm để học hỏi, biết ơn, và hiểu biết sâu xa hơn cùng yêu mến sự hiện diện, tình yêu, ân huệ, và sự hy sinh của Chúa Giê-su cho chúng ta.

Tôi xin mời gọi Anh Chị em cùng theo dõi và lắng nghe những tin tức, những tài liệu và những hướng dẫn sẽ được gửi đến cho các gia dình và giáo xứ qua các phương tiện truyền thông trên trang điện toán và trang mạng xã hội.

Xin mở rông lòng để gặp Chúa Giê-su trong phép Thánh Thể và để cho Người ngự trị trong tâm hồn chúng ta và thúc đầy chúng ta trong các hành động yêu thương, công lý, và bình an trên toàn thế giới.

Giám Mục Oscar Cantú


Chủ đề hàng tháng sau đây cho thời gian còn lại trong năm:

Tháng 6

 • Mở rộng lòng cho Chúa Thánh Linh
 • Tạ ơn và Sùng kính Phép Thánh Thể

Tháng 7

 • Giới Trẻ và Phụ Huynh
 • Ông Bà và Các Bậc Cao Niên

Tháng 8

 • Con cái và Giới trẻ trong các Chương trình Giáo lý
 • Dành cho các giáo sĩ

Tháng 9

 • Những người Tỵ nạn & Di dân
 • Chăm sóc Tạo vật

Tháng 10

 • Kinh nghiệm Suy Tư
 • Lần chuỗi Mân Côi

Tháng 11

 • Hiệp thông và Cầu bàu của Các Thánh
 • Cho các Linh hồn đã qua đời

Tháng 12

 • Lắng nghe Chúa Thánh Linh
 • n huệ của Bình an và Niềm Vui