| Bishop Oscar Cantú

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Ki-tô - Mùa Hè 2024

Anh Chị Em thân mến trong Chúa Ki-tô,

Trong vài tháng qua, Nhóm Thực Hiện Kế Hoạch Mục Vụ của Giáo Phận và tôi đã tổ chức các buổi thảo luận hằng tháng với hàng giáo sĩ, tập trung vào vấn đề quan trọng là lòng hiếu khách, đây là một mục tiêu trong ưu tiên Thờ Phượng thuộc Kế Hoạch Mục Vụ của chúng ta.

Chúng tôi đã đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau trong các buổi thảo luận này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các vấn đề: những gì giáo dân trải nghiệm trước, trong và sau Phụng vụ Chúa nhật, mức độ dễ dùng của các trang web của giáo xứ/trường học, sự xác thực của thông tin trên bảng chỉ dẫn và phương tiện truyền thông xã hội, cũng như việc cung cấp những thứ cần thiết cho người có nhu cầu đặc biệt. Những buổi thảo luận này đã khơi dậy sự cam kết của các linh mục và nhân viên về những cách tiếp cận có chủ ý hơn, nhằm giới thiệu một bộ mặt chào đón hơn của Giáo hội đối với du khách và những người tham dự.

Lòng hiếu khách chuẩn bị cho chúng ta trong ưu tiên tiếp cận cộng đồng của kế hoạch mục vụ, là trọng tâm của tờ báo kỳ này, và bao gồm công tác truyền giáo, công lýphục vụ. Đức Giáo Hoàng Phanxicô gần đây đã nhận xét: “Lòng hiếu khách tự phát và những cử chỉ chu đáo truyền tải tình yêu của Chúa”.  Ngài cũng chia sẻ rằng “sự sẵn sàng lắng nghe các Kitô hữu khác, chú ý đến câu chuyện đức tin cá nhân của họ và lịch sử cộng đồng của họ” là trọng tâm của mọi cuộc đối thoại đại kết. Đó cũng là trọng tâm của mọi công cuộc truyền giáo Kitô giáo.

Lòng hiếu khách là một bước thiết yếu trong việc thực hiện kế hoạch mục vụ của chúng ta. Là một giáo phận, chúng ta cam kết, trong nhiều tháng và năm tới, sẽ mời gọi và lắng nghe những người không tham gia trong cộng đồng Công Giáo, những người không phải là tín đồ Công Giáo hoặc đã rời xa Giáo Hội. Chúng ta cần bảo đảm rằng chúng ta mang lại bộ mặt hiếu khách của giáo hội cho những người tiếp cận với cộng đồng chúng ta và những người chúng ta phục vụ.

Chúng ta thường cho rằng truyền giáo là nói về đức tin và Giáo Hội. Tuy nhiên, nếu nhìn vào gương của chính Chúa Giê-su, chúng ta sẽ thấy việc làm chứng cho đức tin hiệu quả khởi đầu từ việc lắng nghe. Trong cuộc gặp gỡ của Chúa Giê-su với hai môn đệ trên đường Em-mau (Lc 24:13-35), trước tiên Người lắng nghe các môn đệ, sau đó mới bắt đầu dạy dỗ và bẻ bánh với họ. Chúa Giê-su đã kiên nhẫn và lắng nghe. Dù sự hiểu bết của hai môn đệ còn sai lầm, nhưng Chúa Giêsu vẫn lắng nghe. Bản thân việc thực sự lắng nghe người khác chính là thông điệp mạnh mẽ chứng minh sự quan tâm và coi trọng họ của chúng ta. Việc lắng nghe thường thay đổi thái độ của người được lắng nghe: mở cánh cửa dẫn tới trái tim họ — một cánh cửa mở thường sẽ dẫn lối vào cho ân sủng của Chúa.

Tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ cân nhắc bước đầu tiên sau đây khi đọc số báo này: chúng ta hãy dành chút thời gian, như Chúa Giê-su đã làm, để lắng nghe một người không thực hành đức tin Công giáo của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết ai đó đã rời xa Giáo Hội hoặc ai đó cảm thấy Giáo Hội hay xã hội làm tổn thương họ. Khi chúng ta thực sự đặt tâm vào việc lắng nghe ai đó, chúng ta sẽ tạo ra không gian để lòng thương xót và tình yêu của Chúa tỏa sáng và ngự trị trong trái tim của cả họ và chúng ta. Khởi nguồn của tất cả các mối quan hệ là khi chúng ta dùng tình yêu thương và lòng trắc ẩn để lắng nghe, ngay cả khi chúng ta không cùng chung quan điểm. Mặc dù giai đoạn đầu tiên này của công cuộc truyền giáo rất quan trọng, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Tiếp sau đó phải là sự đồng hành, chủ đề này sẽ được đề cập sâu hơn trong phần ưu tiên gia đình của bản Kế Hoạch Mục Vụ trong số báo sau.

Hình tượng trong giáo hội đông phương thường là các vị thánh có mắt to, tai to và miệng nhỏ: một lời nhắc nhở cho chúng ta là hãy sáng suốt quan sát, lắng nghe kỹ và nói ít đi. Thật là một sự khôn ngoan. Hãy trở thành chính nhân trong công cuộc truyền giáo của Chúa Thánh Thần, tham gia bằng cách mở rộng đôi tai lắng nghe tiếng Chúa và người khác, để trái tim chúng ta đến gần hơn với Chúa và giúp những người khác cũng đến gần với tình yêu và ơn sủng của Người.

Đức Giám Mục Oscar Cantú