| Bishop Oscar Cantú

Kính gửi quý Anh Chị em trong Chúa Ki-tô

Kính gửi quý Anh Chị em trong Chúa Ki-tô:

Một trong những giai đoạn thực hành ưu tiên của Kế Hoạch Mục Vụ của Giáo Phận chúng ta là việc Đào Luyện Đức tin, trong đó có việc cầu nguyện,  Tôi xin chia xẻ với Anh Chọi em một vài suy nghĩ về cầu nguyện.

Thánh Au-gus-ti-nô có nói: “Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con cho Chúa, và lòng chúng con khắc khoải cho tới khi chúng con được yên nghỉ trong Chúa.” Vì Thiên Chúa dựng nên con người theo hình ảnh của Ngài và nên giống Ngài, nên chúng ta luôn mong mỏi và tìm kiền điều cao cả  - là điều chân, thiện, mỹ. Thiên Chúa là chân, thiện, mỹ trên mọi điều chân, thiện, mỹ, nên tâm hồn và lòng trí chúng ta luôn mong mỏi tìm kiếm Chúa.  Cầu nguyện là một cách gặp gỡ mầu nhiệm trong Đức tin và trong tình yêu với Chúa là Đấng chân thật.

Hầu hết chúng ta đều hiểu rằng để duy trì một tình bạn đòi hỏi phải vun trồng tình bạn: cần phải liên lạc, cần có một tâm hồn cởi mở, cần có lòng tha thứ, cần mền dẻo và linh hoạt, cần có sự yêu thương, và nhiều tính khác. Sự liên hệ của chúng ta với Chúa đòi hỏi không những qua những lới cầu nguyện công khai, theo nghi thức phụng vụ, nhưng cũng còn phải qua những lời cầu nguyện riêng và cá nhân để vun trồng tình bạn với Chúa.

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với những cách cầu nguyện công khai, chính thức, chẳng hạn như việc cầu nguyện trong Phép Thánh Thể, nhưng đôi khi chúng ta không quen thuộc hoặc không thấy thoải mái trong cách cầu nguyện riêng, không chính thức.  Có nhiều cách cầu nguyện: cầu nguyện trang trọng và chính thức và cầu nguyện không trang trọng và không chính thức, cầu nguyện cộng đồng và cầu nguyên riêng, cầu nguyện theo huấn dụ và cầu nguyện bộc phát, cầu nguyện theo phụng vụ và cầu nguyện theo kinh đọc.  Điều quan trọng là chúng ta gặp gỡ được với Chúa một cách riêng tư.

Giáo Hội dạy rằng Phép Thánh Thể dâng trong Thánh lễ là “nguồn ơn và là cao điểm” của Đức tin chúng ta.  Nếu đó là cao điểm, thì có nghĩa là có những cách thực hành cầu nguyện khác mang chúng ta đến với Phép Thánh Thể.  Nhiều người đọc kinh lần chuỗi, là một cách cầu nguyện theo kinh đọc.  Điều đó rất tốt, và là một cách cầu nguyện theo suy ngắm. Trong khi chúng ta lập lại kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng, chuỗi Mân Côi giúp chúng ta suy ngắm về những mầu nhiệm cuộc đời của Chúa Ki-tô và Đức Mẹ, cũng như cuộc đời của chúng ta, và xin Chúa ban ơn lành cho chúng ta.

Sách Giáo Lý Công Giáo cũng đưa ra những cách cầu nguyện khác nhau:  cầu nguyện chúc lành và thờ phượng, cầu nguyện xin ơn, cầu nguyện tạ ơn, và cầu nguyện ca tụng (2626-2643). Sách Giáo Lý còn đề cập đến cầu nguyện bằng lời,  cầu nguyện suy niệm,  và cầu nguyện suy ngắm (2700-2719).  Những cách cầu nguyện này có thể thực hành riêng tư, với gia đình, hay trong một Nhóm với nhau.  Phép Thánh Thể bao gồm mọi cách cầu nguyện này.

Cá nhân tôi thường bỏ thì giờ yên lặng vào buổi sáng sớm để cầu nguyện và suy niệm, trước khi những việc khác trong ngày làm cho mình bận rộn vời thời gian. Tôi đọc và suy niệm Thánh kinh, nhất là các Thánh vịnh. Đôi khi tôi chỉ ngồi yên lặng với Chúa, để cho tình yêu của Chúa thấu nhập tâm hồn và lòng trí tôi. Tôi cầu nguyện cho những điều lo lắng đang đè nặng tâm hồn tôi, xin Chúa hướng dẫn và ban ơn chữa lành cho nhũng người bạn, cho gia đình, và những người giáo dân đang đau yếu. Tôi cũng thường ngồi yên lặng để lắng nghe Chúa. Thường khi tôi chạy bộ trong khu vực va đọc kinh lần chuỗi Mân Côi, và dâng lên Chúa mọi ý định của Giáo Phận.

Tôi khuyến khích mọi người bỏ thì giờ cầu nguyện nỗi ngày. Nếu Anh Chị em không quen cầu nguyện mỗi ngày, tôi khuyên Anh Chị hãy bắt đầu bằng cách bỏ ra 5 phút sóng với Chúa và cầu nguyện theo cách mà Anh Chị em thấy thoải mái nhất.  Nếu đã quen cầu nguyện thường xuyên, tôi khuyên Anh Chị em đừng để cho việc cầu nguyện mỗi ngày trở nên máy móc hay nhàm chán.  Có thể thực hành cầu nguyện theo một cách khác. Chúng ta có thể thay đổi thái độ của mình, để cho lòng trí của mình liên kết với việc cầu nguyện.

Chúng ta cũng đang sống vào thời đại có nhiều phương tiện và khả năng có thể giúp chúng ta cầu nguyện và những nơi chúng ta có thể đến mà không bị chia trí, như quý Anh Chị sẽ đọc thấy trong Bản Tin Valley Catholic này.

Thánh nữ Tê-rê-sa của Lisieux đã viết về cầu nguyện như sau: ”Đối với tôi, cầu nguyện là nâng lòng lên, là nhìn về Thiên Đàng, là một tiếng kêu để được nhận ra và là của tình yêu, để ôm ấp thử thách và niềm vui.”

Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ Chúa nhân lành qua việc cầu nguyện.

Giám Mục Oscar Cantú