| Giám Mục Oscar Cantú

Công Việc Chuyển Đổi do Bàn tay Con Người

Kính gửi Anh Chị em trong Chúa Ki-tô,

Trong việc cử hành Phép Bí tích Thánh Thể, bánh và rượu dâng trên bàn thờ được chuyển thành mình và máu Chúa Ki-tô. Giáo Hội gọi sự chuyển đổi này là transubstantiation, có nghĩa là trong khi bánh và rượu vẫn giữ nguyên hình thể, bản chất của nó đã thay đổi. Không còn là bánh và rượu, nhưng là mình và máu Chúa Giê-su Ki-tô. Thiên Chúa đã cho sự chuyển đổi này có thể xảy ra vì Ngài muốn ở với chúng ta để nuôi dưỡng chúng ta, tăng sức mạnh cho chúng ta, và hướng dẫn chúng ta. Ngài muốn ở với chúng ta vì Ngài yêu thương chúng ta.

Trong bài thơ nổi tiếng, “Sự Cao Cả của Thiên Chúa,” nhà thơ Linh mục Dòng tên Gerard Manley Hopkins viết rằng sự cao cả của Thiên Chúa nằm ẩn trong tạo vật. Ông đã viết một cách ẩn ý về sự khổ nạn, về cái chết, và về sự phục sinh của Chúa Giê-su. Cha Hopkins viết rằng sự cao cả của Thiên Chúa “đưa chúng ta đến gần sự cao cả, như là thế giới này tràn ngập sự vinh quang và huy hoàng của Thiên Chúa.” Như trái olive được ép thành dầu, Chúa Giê-su ở Vườn Cây Dầu cũng bị “ép” khi bị môn đệ phản bội, rồi bị bắt, bị điệu đi tra tấn và bị hành quyết dã man.

Thiên Chúa đã chọn ở lại với Giáo Hội của Ngài trong Phép Thánh Thể qua hình thức bánh và rượu là điều thích hợp nhất. Chúng ta hãy tìm hiểu những dấu chỉ sau đây: bánh và rượu.

Bánh và rượu không được tìm thấy trong thiên nhiên qua bản chất của chúng; trái nho và bông lúa phải trải qua một tiến trình rồi mới trở nên bánh và rượu, cũng như trái olive phải qua một tiến trình rối mới trở thành dầu. Nói một cách cụ thể, trái nho phải được ép, và nước ép ra được lên men. Bông lúa phải được xay ra, rồi hòa với nước, được nhồi thành bột, rồi nấu chín.

Tất cả những tiến trình này Kinh nguyện Thánh Thể trong Thánh lễ gọi là “việc của bàn tay con người.” Như vậy, những gì được dâng trên bàn thờ đã trải qua một tiến trình chuẩn bị đáng kể.

Vì bánh và rượu là thành quả của việc làm do bàn tay con người, bánh và rượu thay mặt cho chúng ta, quý Ông Bà, quý Anh Chị và tôi, tức là Giáo Hội được mời gọi quy tụ nhau chung quanh bàn thờ để mừng kính Phép Thánh Thể. Và vì nho và lúa được ép và xay, rồi nhồi thành bột và nấu chín, rồi lên men, những biểu tượng này mang hình ảnh của cuộc khổ nạn, sự chết, và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Kinh nghiệm cuộc sống của mỗi người chúng ta đôi khi cũng giống như bí ép, rồi lên men, bị xay, bị nhồi, rồi bị nấu chín trong lò. Khi bánh và rượu được dâng trên bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa như của lễ trong Phép Thánh Thể, chúng cũng được chuyển đổi. Chúng được chuyển sang một bản chất khác. Chúng ta khi quy tụ nhau quanh bàn thờ cũng được mời gọi để chuyển đổi như thế, trong sự hiện hữu của Chúa Ki-tô trên thế giới khi Người đến thánh hóa nhân loại.

Xin cho nước Ngài trị đến!

Giám Mục Oscar Cantú

The Work of Human Hands Transformed