Share this story


 | Amy Cooprider

Tình Yêu là Chủ Đề Chung

Bài Diễn Văn Tốt Nghiệp của Amy Cooprider, Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ, Lớp 2022

Các bạn đồng môn thân mến của tôi, nói về Đức tin của chúng ta, như thể chúng ta đã bắt đầu theo học tại Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ (ILM) cách đây ba năm với một bảng ghép hình có 1000 miếng chưa ghép xong.  Nói một cách tương tự, tôi nghĩ nó cũng như một bức hình ghép mà chúng ta mới ghép được những miếng phía ngoài, và đã thấy khâm phục với hình thể và màu sắc của mỗi miếng.  Khi thời gian chúng ta gần gũi nhau dần qua đi, một số miếng trong hình ghép đã nằm chung với nhau, và chúng ta càng thấy mình hiểu biết và yêu mến Giáo Hội hơn.

Trong lớp học đầu tiên của Chương trình, có tên là Gặp Gỡ Chúa Ki-tô, tôi còn nhớ rõ ràng mình sửng sốt khi nhận ra rằng việc đọc, một trong những điều tôi thích làm, cũng là một hình thức cầu nguyện. Tôi thật biết ơn những người bạn cùng lớp đã chia xẻ kinh nghiệm và hiểu biết trong những lúc này khi chúng ta chăm chú đọc và đào sâu Kinh thánh.

Khoảng một năm sau những lần gặp gỡ ấy thì bà ngoại tôi qua đời, rồi ngày hôm sau chồng tôi đưa con gái đi học đại học lần đầu tiên – là người duy nhất có thể giúp sinh viên dọn vào – tôi cảm thấy rất cô đơn và đau lòng. Tôi ngồi khóc một mình trên giường và nhận ra ngay là Chúa Ki-tô cùng ngồi với tôi, tôi không ở một mình, và cảm thấy được an ủi. Tôi cho đó là nhờ Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ và cảm thấy biết ơn. Như Sr. Pat có nhắc nhở chúng ta, “Cầu nguyện là một kinh nghiệm, một cuộc gặp gỡ. Hãy sống với Chúa Giê-su.”

Tháng này, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy khó khăn khi phải viết một bài diễn văn: chính là bài diễn văn này.  Các bạn cùng lớp biết tôi không phải là người rụt rè khi cần đặt những câu hỏi hay chia xẻ một quan niệm gì.  Nhưng sau khi duyệt lại những điều ghi chú từ ba năm qua, tôi biết là tôi không thể tóm tắt hay lọc ra được những điều tôi nghĩ trong đầu, mà chỉ là những điều tôi mang trong tim. Tôi đã cố gắng tìm ra một chủ đề, một vòng cung, nhưng không có gì có thể so sánh được với niềm vui khi tôi nhận ra là tôi càng hiểu biết về Đức tin của mình và Giáo Hội thì càng thấy đúng và càng yêu mến Chúa và dân Ngài nhiều hơn.

Tình yêu thật sự là một chủ đề chung.  Sau khi duyệt lại và bàn luận với Đức Cha Cantú về Học thuyết Xã Hội Công giáo, tôi đọc lại những ghi chú của tôi về một trong những điều đầu tiên tôi học được là Tikkum Olam, mà trong tiếng Do thái có nghĩa là “sửa chữa lại thế giới.” Trong thời gian đi vào con đường học Kinh thánh Do thái, Giáo sĩ (Rabbi) Wallenberg và Tiến sĩ O’Connor đã cho chúng ta biết về khái niệm này.  Cũng là một điều thích hợp sau khi đã học hỏi nhiều về Giáo Hội, về những tông huấn của Giáo Hội như Laudato Sí, về các giáo huấn của Giáo Hội, về Giáo Hội học, về Ki-tô học v.v… thì sau cùng chúng ta bàn luận về việc sửa sang thế giới.

Học viện Lãnh Đạo Mục Vụ giúp ta nhận ra những miếng ghép trên hình ghép chưa được sắp xếp lại với nhau.  Chúa dạy chúng ta biết tìm kiếm, biết sáng tạo, và sắp xềp những miếng ghép của chúng ta và của những người khác.  Tôi xin cám ơn các bạn đồng môn của tôi, các giảng viên, Bà Irma, Đức Cha Cantú, các Cha xứ, và rất nhiều người khác nữa đã giúp cho chúng tôi nhìn thấy những phần đã hoàn tất của tấm hình. Xin chân thành cám ơn.

Love is Indeed the Common Theme

Bà Amy tham dự khóa học trong Chương trình Hậu Đại học về Lãnh Đạo Mục Vụ tại Trường Đại Học Santa Clara, là một phần trong Chương trình Lãnh đạo Giáo Dân Cao cấp thuộc năm thứ 3 của Học Viện Lãnh Đạo Muc Vụ.  Bà thuộc Giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ (Queen of Apostles) và là một Giáo lý viên tại đó.  Trong thời gian nhiều năm qua, Bà có thổi sáo và hát trong các ca đoàn ở Giáo xứ St. Cyprian, Giáo xứ Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, và Giáo xứ Thánh Martin Thành Tours.  Bà và gia đình thường thìch đi chơi ở ngoài trời và hai con của Bà đã vào đại học.