Share this story


 | Sheri Wohlfert

Tiếp tục sống với hoa trái của Thần Khí

“Hoa trái của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,hiền hòa, tiết độ.”  (Gal. 5: 22-23)

Trong khi chúng ta buớc vào một trang mới của lịch mùa Hè, chúng ta hãy học thêm về 3 loại hoa trái (nhân đức) của Chúa Thánh Thần và tìm hiểu xem chúng ta có thể sống thế nào với những nhân đức trung tín, bình an, và nhẫn nhục.  Cho dầu mục đích của chúng ta là giúp các trẻ em đào luyện những nhân đức này, chúng cũng giúp tất cả chúng ta sống thánh thiện hơn.

Trung tín:  Là người tin cậy được, trung thành, và đáng tin trong mối liên hệ với Chúa và với tha nhân. Nhân đức này giúp ta biết hy sinh khi cần để phục vụ những người khác và làm cho người khác tin cậy.  Hãy bắt đầu bằng việc chia xẻ những câu chuyện về lòng trung tín như chuyện Hồng thủy, chuyện Ông Abraham và Bà Sarah, chuyện Xuất Hành, hay Bà Ruth và Naomi.  Luyện tập nhân đức này bằng cách thực hành những lời hứa nho nhỏ mỗi tuần và tìm cách bắt mỗi người giữ lời hứa của mình.  Ghi nhận mỗi lần có ai trong gia đình biết đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu riêng của mình. Tập cầu nguyện mỗi ngày và làm các việc đạo đức để làm cho gia đình sống trung tín với Chúa. Trong lúc ăn cơm hay trong khi lái xe, hãy kể lại những chuyện hay những biến cố gì cho thấy Chúa trung tín với mình và với gia đình mình.

Bình an:  Đây là một quà tặng Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta được nhắc nhở mỗi lần đi dự Thánh lễ là được Chúa ban tặng và mời gọi chúng ta tặng lại cho người khác.  Bình an không chỉ có nghĩa là không có những xáo trộn, nhưng còn là khả năng biết đến với Chúa khi gặp lo lắng, gặp khó khăn, hay nghịch cảnh.  Cũng như những nhân đức khác của Chúa Thánh Linh, bình an là một ân huệ Chúa ban, không phải là điều chúng ta có thể tạo ra được.  Điều trước hết để được cuộc sống bình an là cầu xin cho được bình an.  Khi cuộc sống trở nên bận rộn hơn và ồn ào hơn, chúng ta cần giúp cho con em thực hành nhân đức này.  Bình an đến với chúng ta trong yên tĩnh và thinh lặng, vậy hãy gạt bỏ những ồn ào và sống những lúc yên lặng mỗi ngày.  Những thói quen hay sở thích như tập vẽ, viết, ghép hình, đi bộ ngoài trời đều giúp cho chúng cảm thấy sự bình an. Những tranh chấp giữa anh chị em có thể là những cơ hội để nói chuyện hay làm những điều mang lại bình an.  Giúp cho trẻ em biết sống và vượt qua những tranh chấp, thay vì la rầy, hoặc tìm những lúc yên lặng để cầu nguyện và suy nghĩ trước khi tìm cách giải quyết những tranh chấp là những cách hữu hiệu.  Tập tha thứ cũng mang lại bình an cho những trường hợp xáo trộn.  Làm gương là điều căn bản, vậy hãy tỏ ra từ tốn, yên lặng, và xin Chúa ban cho sự bình an để có thể chia xẻ với những người khác.

Nhẫn nhục:  Chúng ta sống trong một xã hội “đòi hỏi” và không muốn chờ đợi.  Mặc dầu ngày nay kỹ thuật đã cho trẻ em tìm ngay được nhiều giải pháp, Chúa hành động theo thời khắc của Ngài.  Chờ đợi theo thời khắc và kế hoạch của Thiên Chúa đòi hỏi nhẫn nại, nên việc thực hành nhân đức này của Chúa Thánh Linh sẽ mang lại kết quả lâu dài.  Kinh thánh là một kho tàng quý giá vì trong đó có nhiều câu chuyện của những người biết chờ đợi Thiên Chúa.  Làm gương nhẫn nhục cho người khác cũng mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.