Share this story


 | Sheri Wohlfert

Tiếp tục Sống Đức tin trong mùa Phục Sinh này

Mùa Phục Sinh là thời gian thuận tiện nhất để ta có thể nhìn lại xem ta có sống Đức tin trọn vẹn trong đời sống gia đình không. Trong một bài trước chúng tôi có đề cập đến việc chúng ta bỏ ra bao nhiều thời gian, bao nhiêu tiền bạc, và bao nhiêu công sức của chúng ta cho con cái. Chúng ta chi phí tiền bạc, hoạch định cho việc học vấn của chúng, cho những phát triển về phương diện xã hội, và bao nhiều điều khác. Tất cả những điều này đều tốt, và là những điều chính yếu trong việc nuôi dưỡng con cái. Nhưng điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm cho con cái chúng ta là xây dựng cho chúng một kỷ luật và dạy cho chúng sống một đời sống lấy Chúa Giê-su làm trung tân điểm.

Đức tin của chúng ta là giải pháp cho mọi nguyên nhân đưa đến lo lắng, sợ hãi, thất vọng, hay buồn chán. Đức tin là khuôn khổ để xây dựng một cuộc sống phong phú, hạnh phúc, đầy ân sủng là những điều chúng ta mong ước cho con cái mình.

Làm sao để chúng ta làm được như thế?  Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc xây dựng một nền tảng yêu thương, tham dự các phép Bí tích (không phải chỉ làm cho có lệ); và sống một đời sống Đức tin. Sau đây là một vài đề nghị có thể giúp đặt Chúa Giê-su vào trung tâm đời sống của con cái quý vị.

Tiến gần hơn

Chúng ta không thể cho đi những gì mình không có! Trong cuộc sống, chúng ta chỉ có thể đến gần Chúa Ki-tô hơn hoặc sống xa Ngài hơn. Muốn sống gần đòi hỏi phải có sự cố gắng. Chúng ta phải đọc, phải nghe, phải học hỏi và cầu nguyện để có đươc sự liên hệ mật thiết với Chúa Giê-su. Khi con cái nhìn thấy chúng ta phải tìm thêm thì giờ để sống mật thiết với Chúa Ki-tô, chúng sẽ nhận ra.  Phát triển đời sống Đức tin phải là một ưu tiên đối với chúng ta, và con cái chúng ta cần nhìn thấy chúng ta giữ lòng cam kết như thế. Mọi sự trên thế gian đều trôi qua, nhưng đời sống viên mãn của chúng ta là một vấn đề trọng đại, và chúng ta thường không suy nghĩ sâu xa, không bỏ nhiều thì giờ và công lao để lo.  Con cái chúng ta có thể thất vọng nếu chúng ta không có mặt ở một buổi chơi banh để đi học Thánh kinh, nhưng tôn vinh Chúa theo cách này cũng là một sứ điệp có giá trị.

Nói ra

Hãy nói chuyện về Đức tin ở trong gia đình. Hãy nói chuyện về việc xin Thiên thần bổn mạng gìn giữ hay cầu xin các Thánh trợ giúp. Hãy suy nghĩ và nói chuyện về việc Chúa định cho cuộc đời mình như thế nào, và hãy cùng cầu nguyện xin Chúa Giê-su hướng dẫn trong mọi quyết định và mọi biến cố trong ngày. Hãy cầu nguyện trước khi ăn, trước khi đi ngủ, và trong khi ở trong xe.  Hãy tập thói quen mỗi ngày hỏi con cái xem chúng muốn cầu xin những điều gì. Hy vọng rằng chúng cũng tập được thói quen hỏi quý vị và những người khác câu hỏi quan trọng đó.

Sống cuộc sống Đức tin không phải chỉ là trong một tiếng đồng hồ vào ngày Chúa nhật. Sống Đức tin là đặt Chúa lên trên hết trong mọi suy nghĩ và mọi hành động của chúng ta mỗi ngày và mọi ngày.


“Không có gì làm cho tôi vui hơn là được nghe con cái tôi luôn bước đi trong sự thật.” (3 Gn 1: 4)