| Do Marissa Nichols ghi

Phục Vụ các Học Sinh Có Nhu Cầu Khác Biệt trong Cộng Đồng Mình Bà Darlene Sanchez, Hiệu Trưởng Trường Trung Học Most Holy Trinity

Bà Darlene một lòng quyết chí với cộng đồng của mình ở khu vực Alum Rock là một bằng chứng Đức tin qua việc dạy học ở các trường công lập trong khu vực, cũng như qua việc trở thành Hiệu trưởng Trường Công giáo Most Holy Trinity trong Giáo phận. “Tôi lớn lên thường đi lễ ở Nhà thờ Đức Mẹ Guadalupe và theo học các trường công ở đây trong vùng Alum Rock.  Có thể nói rằng tôi luôn muốn đi dạy học ở Khu vực Alum Rock này.”

Vào tháng Giêng vừa qua Bà nhận được thông báo là trường của Bà sẽ nhận được ngân khoản dành cho Title IV (Điều khoản IV) theo Chương trình Cộng Tác (Inclusion Collaborative) là ngân khoản tài trợ thêm cho chương trình học vấn của học sinh, huấn luyện cho giáo sư trong việc đáp ứng những nhu cầu khác biệt về học vấn của học sinh.  Nhưng trong thâm tâm của mình, Bà biết là có sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong sứ mệnh của mình, gồm có cả việc quyết chí tìm ra những nguồn tài trợ cho những học sinh với những khả năng khác biệt mà gia đình muốn cho các em theo học trường Công giáo.

“Tôi rất tin tưởng vào Đức tin và giáo dục,” Bà nói với báo Valley Catholic, và cho biết thêm điều này có nghĩa là gì đối với Bà: “Mình sẽ gặp những khó khăn trong cuộc sống phải không? Chúa Ki-tô luôn hiện diện, nhưng tôi cảm thấy Ngài luôn hiện diện trong những hoàn cảnh khó khăn.”  Thực tế là việc áp dụng chương trình này nằm ở nguồn tài trợ, và đó cũng là lúc Bà Darlene tập trung các nỗ lực của mình.

Vấn Đề Tài Trợ

Những khó khăn về tài chánh thường làm cho các trường Công giáo muốn thực hiện những chương trình quy mô không theo kịp các trường công.  Một học sinh ở trường công có thể tham gia chương trình Học thêm các lớp khác (RSP Resource Specialist Program) trong suốt cả tuần, nhưng ở trường Công giáo, chúng ta phải tìm ra nguồn tài trợ cho các chương trình này cho học sinh.  Điều này đã thúc đẩy Bà Darlene tìm kiếm ngân khoản theo Điều IV trong Chương Trình Cộng Tác (Inclusion Collaborative) ở Trường Most Holy Trinity.

Trường Trung Học Most Holy Trinity đã có những liên kết với những định chế giáo dục ở địa phương  – Học khu, Văn phỏmg Giáo Dục Quận hạt, và Trường Đại Học San José State University – để thực hiện mục đích này.  “Ở Trường Most Holy Trinity, chúng ta mời gọi mọi gia đình ước muốn cho con mình theo học trường Công giáo, và chúng ta là một cộng đồng Công giáo đa dạng.”  Là một cộng đồng đa dạng có nghĩa là nhận ra học sinh của chúng ta mỗi người có những khả năng học vấn khác biệt nhau.

Cộng Tác và Minh bạch 

Minh bạch là điều quan trọng khi cộng tác với Phụ huynh, Bà Darlene cho biết, “Chúng ta cộng tác với gia đình và học khu về việc lượng giá.”  Khi một học sinh được ghi nhận là một ứng  viên của chương trình, có nhiều nguồn tài trợ khác nhau về việc giáo dục gia đình, giúp cho người học sinh, và liên kết với cộng đồng nhằm đáp ứng nhu cầu của người học sinh. “Hiện chúng ta có một học sinh chậm nói.  Chúng ta liên kết với Chương trình Khiếm Khuyết về Giao Thiệp ở Trường Đại Học San José Sate University.  Nay người học sinh ấy nhận được thêm những trợ giúp về phát âm và ngôn ngữ,” Bà cho biết.

Nếu không có sự hiểu biết về các nguồn tài trợ lâu nay dành cho các trường công lập, Bà Darlene đã không thể tìm được nguồn tài trợ này.  “Đó là lý do tại sao tôi càng tìm kiếm những nguồn tài trợ vì tôi có kinh nghiệm làm việc ở học khu, khi một học sinh có nhu cầu gì, mình liên lạc để họ đáp ứng nhu cầu này cho học sinh, tôi luôn nghĩ đến những lãnh vực có thể đáp ứng nhu cầu cho học sinh.”

Chỉ Mới Bắt Đầu

Nhận được tài trợ cho Chương Trình Cộng Tác (Inclusion Collaborative) và tạo ra được sự liên kết đã đánh dấu sự kết hợp giữa kinh nghiệm dạy trường công, dạy trường Công giáo, và vai trò của mình như một thừa tác viên.  Nói theo Đức tin, Bà đã được hướng dẫn bởi Đức tin từ thuở nhỏ và đã thay đổi cuộc đời Bà trong khi tiếp tục sứ mệnh của mình như một nhà giáo dục.

Bà Darlene cho biết về ơn gọi trong lòng Bà, “Nó đã ăn sâu vào lòng tôi cùng với Đức tin của tôi rằng tất cả chúng ta được dựng nên theo hình ảnh Chúa.  Khi chúng ta mang các học sinh lại với nhau, họ đã nhận ra sự khác biệt trong cách học vấn của mỗi người, do đó, chúng ta cần nhắc nhở các em về sự quan trọng phải giúp đỡ nhau trong những trường hợp có ai cần giúp đỡ.”

Mặc dầu Trường Holy Trinity chỉ mới trong giai đoạn đầu của Chương trình Inclusion Collaborative Điều Khoản IV, Bà Darlene  hy vọng vào tương lai của Trường. “Khi nhìn thấy sự khác biệt mà các gia đình nhận được và sự hy vọng của họ, khi họ tìm được học vấn nơi trường Công giáo và là nơi con em họ được giúp đỡ, tôi nhận thấy nơi đó có thể làm thay đổi Đức tin của mọi người.”


Bà Darlene Sanchez hiện là Hiệu Trưởng Trường Trung Học Most Holy Trinity. Bà cũng tham dự Thánh lễ ở Nhà thờ Most Holy Trinity (Chúa Ba Ngôi Cực Thánh).  Bà thường sinh hoạt với gia đình và bạn hữu, đi thăm viếng những nơi mới lạ, và đi bộ dọc theo bờ biển.