|

Thư gửi của Ban Giám Đốc Học Vụ

Chúng ta vui mừng trải qua nửa niên khóa 2023-2024 với lòng cảm mến và hân hoan.  Năm nay đang qua với nhiều nghị lực và hân hoan, cũng như đầy hy vọng khi chúng ta thấy các học sinh trở lại, giáo sư, nhân viên và phụ huynh quy tụ nhau như một cộng đồng đa dạng, tăng trưởng về Đức tin, về các liên hệ với nhau, và về kiến thức.

Trong thời gian qua, chúng ta đã phấn khởi được nhìn thấy những người lãnh đạo, những giáo sư tận tâm, chuyên nghiệp, và đầy lòng cảm mến cùng nhau cam kết thay đổi cuộc sống của những người họ phục vụ, và nuôi dưỡng sự liên hệ với Chúa và với nhau.  Họ tạo ra được một tình thần hiếu học, tinh thần cảm mến, và một ý chí phục vụ.  Họ đã giúp con em chúng ta không những có một lăng kính để đi vào thế giới mà còn có khả năng thay đổi thế giới.

Nhìn về tương lai, chúng ta thấy hân hoan trước ngưỡng vọng được thúc đẩy bời một Kế Hoạch Mục Vụ mới của Giáo Phận kêu gọi chúng ta hình dung một Giáo Hội sống động trong Giáo Phận San José.  Việc đào tạo con em được lồng vào trong khuôn khổ của Giáo Phận để chúng ta có thể tạo nơi các em một con người toàn diện trong một môi trường an toàn và thân thiện, trong đó mọi thành viên trong cộng đồng liên kết với nhau để bảo đảm cho sự thành cộng của các  em.

  • Trong thời gian mấy tháng sắp tới, chúng ta muốn mời mọi người đến để chứng kiến và tham dự vào các sinh hoạt sống động của các trường Công giáo của chúng ta.  Cửa trường sẽ mở để đón các gia đình mới!  Xin xác định vị trí của trường và tìm hiểu thêm về những nỗ lực học vấn, những đáp ứng về xã hội và tinh thần cũng như những trợ giúp về tài chánh bằng cách lấy xuống mã QR sau đây:
  • Các giáo sư và nhân viên cũng vui mừng được đón chào các giáo sư và giáo viên mới! Mỗi người trưởng thành đóng một vai trò quan trọng trong việc đào luyện và giáo dục trẻ em.  Dầu là một người đã theo nghề dạy từ trước hay mới thay đổi nghề nghiệp, chúng tôi đều mong mỏi được quý vị chia xẻ những tài năng của mình.  Hãy tìm hiểu xem quý vị có thể cộng tác với chúng tôi như thế nào bằng cách lấy xuống mã QR sau đây:

Cộng đồng của chúng ta mong mỏi được đón tiếp những người cộng tác mới!  Sự liên hệ là trung tâm của ngành giáo dục và chúng tôi không thể thi hành một mình.  Những lời cầu nguyện của cộng đồng, sự cộng tác của cựu học sinh và tất cả giáo dân, lòng quảng đại của mọi ân nhân và các doanh nghiệp địa phương, những cống hiến thời giờ và khả năng mang lại những kết quả vô cùng tốt đẹp.  Xin hãy đến và chia xẻ tinh thần quản gia của các trường Công giáo bằng cách xác định một trường ở gần nhà quý vị, bằng cách lấy xuống mã QR như đã ghi trong phần thứ nhất ở trên.

Xin ân sủng của Chúa hướng dẫn chúng ta, sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta, và tình yêu của Chúa Ki-tô kết hợp chúng ta trong khi chúng ta bắt đầu cuộc hành trình và sứ mệnh thánh thiện này.  Chúng ta hãy cùng nhau làm cho niên học này tràn đầy Đức tin, đầy học hỏi, và đầy niềm vui của cộng đồng.

Chân thành trong Chúa Ki-tô,

Jennifer Beltrano và Elizabeth Trela

Giám Đốc và Phụ tá Giám Đốc các Trường Công giá