Share this story


 | Doug Culp

Sách Juditha

Khôn Ngoan và Can Đảm

Nhưng Thiên Chúa toàn năng đã dùng tay người nhi nữ khiến chúng phải tháo lui. Quả thật người hùng của chúng, thanh niên không thắng nổi, con cái Ti-tan chẳng hạ được y, người khổng lồ cũng vô phương áp đảo. Thế mà Giu-đi-tha, con gái Mơ-ra-ri, đã dùng nhan sắc khiến y phải tê liệt. Sách Juditha 16: 5-6

Đoạn trên trích từ Thánh Vịnh Giải thoát của Juditha. Đoạn văn này ca ngợi chiến thắng của dân Israel trước quân thù Assyrians, kết quả của hành động can đảm và kế hoạch chiến đấu khôn ngoan của Bà Juditha. Câu chuyện của Bà Juditha một lần nữa cho thấy Thiên Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi mọi nguy khốn bằng cách dùng những người mà ta không ngờ.  Điều đó cũng nhắc cho ta nhớ phải làm tất cả những gì chúng ta có thể làm để sống ngay chính và đừng bao giờ thử thách Chúa. Tấm gương chứng nhân của Bà Juditha khuyến khích chúng ta luôn nhớ lời cầu nguyện khiêm tôn của cả Chúa Giê-su và Mẹ Maria: “Không như ý con, nhưng xin theo ý Cha.”

Câu Chuyện Bà Juditha

Vua Nebuchadnezzar xứ Assyria sai tướng của mình là Holofernes đi đánh xứ Palestinia.  Sau khi đã đánh bại mấy nước, Tướng Holofernes chuẩn bị tiến đánh Do Thái, vì Dân Do Thái không chịu thờ Vua Nebuchadnezzar là thần linh của mình.  Quân của Tướng Holofernes đã đến gần Thành Bethulia và đang vây hãm Thành.

Kinh sợ trước quân Assyrians sắp tàn phá Đền thờ ở Bethulia, Dân Do Thái chuẩn bị lo phòng thủ. Tuy nhiên người Do thái bị vây hãm đã chịu thiệt hại nặng nề.  Khi trong Thành thiếu nước, Dân Do thái kêu gọi các lãnh tụ của họ đầu hàng.  Ông Uzziah, một trong những kỳ lão trong Thành, đã xin dân chúng để họ chiến đấu thêm 5 ngày nữa.  Ông nói nếu Chúa không giải thoát họ sau 5 ngày thì Ông sẽ đầu hàng và nộp Thành cho quân Assyrians.

Vào lúc đó thì Bà Juditha xuất hiện.  Juditha là một người đàn bà góa còn trẻ, có tiếng là khôn ngoan và có lòng kính sợ Chúa.  Bà đã rất căm tức khi nghe lời kêu gọi đầu hàng và nghe câu trả lời của Ông Uzziah.  Bà hẳn phải là người có uy tín trong dân chúng lúc bấy giờ cho nên những người kỳ mục, kể cả Ông Uzziah, đều tìm đến Bà, khi họ được Bà mời.  Bà đã trách các Ông khi các Ông thử thách Chúa.  Bà nói làm như vậy cũng như tự đặt mình ngang hàng với Chúa, một Thiên Chúa mà họ đã cho thấy là họ không thể hiểu hết được kế hoạch của Ngài.  Bà còn nói rằng Chúa không lay chuyển bằng những lời đe dọa hay nịnh hót.

Juditha sau đó đề nghị một giải pháp, và nói rằng Bà sẽ đứng ra thi hành giải pháp ấy…  mà không cần bàn luận hay góp ý.  Sau khi được các kỳ lão ưng thuận, Bà đã giục lòng ăn năn, thay quần áo đẹp và trang điểm, rồi ra đi đến trại của Tướng Holofernes.  Khi bị quân lính chận lại, Bà nói là Bà chạy trốn khỏi Thành Do Thái và muốn theo phục vụ Tướng Holofernes.  Ngẩn ngơ trước sắc đẹp và sự thông minh của Bà, Tướng Holofernes mời Bà dự tiệc.  Ông hy vọng sẽ lôi cuốn được Bà. Tuy nhiên, sau khi uống nhiều, Ông nằm bất tỉnh trong lều khi chỉ còn có một mình Bà Juditha.  Bà Juditha liền cắt cổ Ông rồi trở về Bethulia ngay.

Sau khi trở về, Bà Juditha đề nghị một giải pháp phản công bằng cách đưa đầu của Ông Holofernes cho quân Assyrians thấy.  Quân Assyrians hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này và bị quân Do Thái bao vây.  Thành Bethulia được giải thoát và quân Assyrians bị đánh tan.  Sau chiến công này, Bà Judith được nhiều vinh dự và sống cho đến 105 tuổi. Mặc dầu có nhiều người muốn cưới Bà, nhưng Bà vẫn sống độc thân và sau khi chết được chôn cất bên mộ chồng.

Chuyện Có Thật?

Sách Juditha thường được coi là dựa vào những yếu tố lịch sử.  Nhưng cũng có nhiều người cho rằng những yếu tố lịch sử chắc không có tầm mức quan trọng đối với tác giả viết sách này.  Mục đích chính của tác giả có lẽ là muốn được phổ biến sứ điệp rằng lòng trung thành với Thiên Chúa cũng đủ để Ngài cứu Dân Do Thái khỏi mọi nguy biến.

Tên Juditha có ý nghĩa gì?

Tên bà Juditha mang nhiều yếu tố tương tự với những người đàn bà khác trong Thánh kinh.  Chẳng hạn như Bà Jael, người đàn bà đã dùng cây cọc dựng lều đâm qua đầu viên tướng người Cana trong Sách Các Vua, Bà Juditha cũng đã giết viên tướng người Assyrians.  Bà Juditha “cai trị” Dân Do Thái trong một cuộc khủng hoảng quân sự, cũng như Bà Deborah đã làm trước kia.  Sắc đẹp của Bà Juditha đã đánh lừa được nhiều người lạ để giúp cho Dân Do Thái, cũng nhu sắc đẹp của Bà Sarah đã giúp gìn giữ Ông Abram (Abraham) khỏi nguy hiểm ở Ai Cập (và dĩ nhiên Bà Sarah đã trở thành người mẹ của cả Dân Do Thái). Vì những lý do này, tên của Bà Judith trở nên có nghĩa là “người đàn bà Do Thái” trong tiếng Do Thái.


Bạn Có Biết?

Chúng ta được biết về Bà Juditha và giòng dõi của bà qua Chương 8 của Sách Juditha.  Giòng dõi của Bà được ghi lại nhiều nhất trong Thánh kinh, đối với một người đàn bà.  Giòng dõi của bà bắt đầu từ đời Ông Israel (tức Ông Gia-cóp).

Vào những ngày ấy, Bà Juditha, con gái của Ông Merari, Ông Merari  là con trai của Ông Ox, Ông Ox  là con trai của Ông Giu-se, Ông Giu-se  là con trai của Ông Oziel, Ông Oziel là con trai của Ông Elkiah, Ông Elkiah là con trai của Ông Ananias, Ông Ananias là con trai của Ông Gideon, Ông Gideon là con trai của Ông Raphain, Ông Raphain là con trai của Ông Ahitub, Ông Ahitub là con trai của Ông Elijah, Ông Elijah là con trai của Ông Hilkiah, ÔngHilkia là con trai của Ông Eliab, Ông Eliab là con trai của Ông Nathanael, Ông Nathanael là con trai của Ông Salamiel, Ông Salamiel là con trai của Ông Sarasadai, Ông Saradasai là con trai của Ông Simeon, và Ông Simeon là con trai của Ông Israel.

- Juditha 8: 1


Quan Niệm Công giáo về Sách Judith

Mặc dầu Sách Juditha không được tìm thấy trong bộ Thánh thư của Do Thái hay Tin Lành, nhưng Giáo Hội Công giáo vẫn dùng nó.  Thật vậy, Giáo Hội Công giáo ngay từ đầu đã coi trọng Sách Juditha.  Vào thế kỷ thứ 1, Đức Giáo Hoàng Clementê đã coi Sách Juditha là một mẫu gương về tình yêu can đảm.  Thánh Jerome về sau gọi là một “loại” sách của Giáo Hội và đã gọi Mẹ Maria là Bà Juditha mới.


“[Lời của bà Juditha làm vui lòng Tướng Holofernes và các tùy viên của Ông.  Họ sửng sốt trước sự khôn ngoan của Bà và kêu lên, “Không có người đàn bà nào trên thế gian… ăn nói khôn ngoan như Bà!” - Juditha 11: 20-21