Share this story


 | Roberto Tapia

Ngày Tốt Nghiệp của Chúng ta

Bài Diễn Văn Tốt Nghiệp của Anh Roberto Tapia, Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ, Lớp 2022

Kính chào quý vị và các Bạn. Ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc của một cuộc hành trình mà chúng ta đã bắt đầu 3 năm trước đây.  Hôm nay chúng ta dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa sau khi hoàn tất điều cam kết chúng ta đã thực hiện với cả lòng yêu thương.  Ngày đầu tiên của khóa học vẫn còn in dấu trong cuộc đời của chúng ta, và nhiều người trong chúng ta đều nhớ những câu hỏi mà chúng ta tự hỏi mình: Tôi đến đây làm gì? Tại sao tôi đến đây?

Nhưng hôm nay chúng ta đã đến đích, câu trả lời cho những câu hỏi kia đã trở nên rõ ràng, và không còn ai thấy ân hận vì đã tham dự chương trình này.  Qua Thánh ý Thiên Chúa, chúng ta đã tham dự chương trình Học viện Lãnh Đạo Mục Vụ này để chuẩn bị cho chúng ta. Tôi tin chắc rằng chúng ta không còn phải là những con người như trước đây khi chúng ta mới đến.  Chúng ta đã học hỏi được nhiều điều từ hơn 25 vị giảng viên mà chúng ta được hấp thụ trong 3 năm qua.

Khi chúng ta khởi sự ngày đầu tiên, điều chúng ta ghi nhớ nhiều nhất là thời gian chúng ta học tập đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn đại dịch COVID.  Tôi tin rằng trong chúng ta ai cũng đã có một người thân trong gia đình, một người bạn, hay một người quen hoặc đã chết hoặc đã bị đau yếu vì cơn bệnh dịch này.

Chỉ trong thời gian một năm đầu là chúng ta có thể học với nhau trong lớp.  Hai năm sau đó, các lớp học đều diễn ra qua phương thức trực tuyến, tuy điều này cũng đã không làm cho chúng ta xa cách nhau.  Chúng ta đã nhận ra điều này khi mỗi lần chúng ta vui vẻ gặp nhau qua lớp học trên màn hình.

Trong ba năm vừa qua, chúng ta đã được học hỏi về Thần học, được đào luyện về mục vụ và đời sống thiêng liêng.  Các giảng viên đã hướng dẫn chúng ta phát triển khả năng lãnh đạo trong việc phục vụ: phục vụ giáo xứ, phục vụ cộng đồng, và phục vụ người khác với lòng đơn sơ, khiêm tốn và yêu thương.  Với tất cả các giảng viên đã truyền đạt kinh nghiệm và kiến thức cho chúng tôi, xin thay mặt toàn thể lớp ra trường, tôi xin chân thành cám ơn quý vị.

Chúng tôi đã nhìn thấy trong quý vị lòng cam kết đề cao sứ mệnh của Chúa Giê-su và đào luyện các môn đệ.  Xin Chúa tiếp tục chiếu tỏa ánh sáng của Ngài trên tất cả quý vị, và xin cho ánh sáng của quý vị không bao giờ tắt, để cũng như Người soi sáng chúng ta, Người cũng soi sáng cho những môn sinh khác sắp bước vào chương trình này.

Chúng con xin cám ơn Đức Cha Cantú đã nâng đỡ chương trình này và chia xẻ với chúng con những kiến thức của Ngài. Với Bà Giám Đốc Irma Alarcon de Rangel và toàn thể Ban Giảng huấn của Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ, chúng tôi xin cám ơn vì những công việc tốt đẹp mà quý vị đã hoàn tất.  Ngay cả cơn đại dịch cũng không làm cho họ nản lòng, vì họ đã tìm cách tiếp tục chương trình huấn luyện qua phương thức trực tuyến.  Xin Chúa chúc lành cho quý vị vì những công việc tốt đẹp quý vị đã làm!

Với các bạn đồng môn: Chúng ta đã cùng đi với nhau trong ba năm qua. Và để cho những gì chúng ta đã học hỏi không trở thành vô ích, nhưng ngược lại, chúng ta hãy trở về giáo xứ để phục vụ với khả năng và kiến thức mà chúng ta đã thâu thập được. Chúng ta dã được mời gọi qua Phép Rửa tội để dùng những khả năng và ân huệ Chúa ban mà xây dựng nước Chúa. Chúng ta sẽ gặp nhiều thử thách, nhưng hãy nhớ rằng con đường Phúc âm là con đường chịu đau khổ, và qua Học viện Lãnh Đạo Mục Vụ này, chúng ta đã nhận được những vũ khí để tiến tới và khắc phục.

Xin  Chúa chúc lành cho các bạn trên cuộc hành trình, và đừng quên rằng Giáo xứ của các bạn đang cần bạn! Xin cám ơn.

Our Graduation 2

Roberto Tapia sinh ra ở Mexico, và trong thời gian ở đó, Anh đã phụ trách việc điều hành các Thánh lễ. Sau khi đến Mỹ vào năm 1988, và sau khi bỏ Giáo Hội một thời gian, Anh trở lại khi được biết thêm về Đức Mẹ Guadalupe và về Phép Thánh Thể.  Vào năm 2007 Anh và vợ Anh tham dự Chương trình tĩnh tâm Thăng Tiến Hôn Nhân, rồi sau đó Anh phục vụ làm Thừa Tác viên Thánh Thể tại Giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe là giáo xứ của Anh Chị. Anh Chị còn tiếp tục tham gia trong Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia đình thế giới.