Share this story


 |

Một Hiệp sĩ Được Chịu Phép Thêm Sức

Harry Tibbetts III Nghĩ về Cuộc Hành trình Độc đáo của mình

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2022 Ông Harry Tibbetts III, một cựu chiến binh ngành Không Quân với 30 năm phục vụ và hiện là nhân viên Hãng Lockheed, được chịu Phép Thêm Sức trong Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa San José, do Đức Giám mục Oscar Cantú chủ tế.  Ông và vợ Ông là Bà Diane đều là cư dân San José nhiều năm và được thành hôn ở Nhà thờ Ascension (Chúa Thăng Thiên) ở Saratoga, cũng là giáo x hiện nay của hai Ông Bà.  Ông là một Hiệp sĩ Columbus (Knight of Columbus), một thành viên của Hội Holy Name (Thánh Danh Chúa), và đã phục vụ trong Ban Tiếp Tân ở Nhà thờ Ascension hơn 25 năm qua. Gần đây Ông đã phản ảnh về biến cố Ông được xức dầu và chịu Phép Thêm Sức như sau.

 

Ông cảm thấy thề nào khi Đức Giám mục Cantú xức dầu cho Ông?

Tối hôm trước tôi không ngủ được.  Cả ngày hôm ấy tôi như lửa đốt.  Ngay cả vợ tôi và mấy người bạn cũng nói là họ thấy tôi mừng quá. Khi đi lên chỗ Đức Cha Cantú thì tôi thấy hồi hộp quá.  Khi Ngài xức dầu cho tôi thì tôi cảm thấy như Chúa Thánh Linh ban sức mạnh cho tôi.  Như một luồng điện chạy qua khi Ngài xức dầu thánh cho tôi. Thật tuyệt vời!  Như có ngọn lửa bừng lên khi chúng tôi bắt tay nhau trong nghi thức này, và cả cơ thể tôi rung lên.

Tại sao Ông muốn chịu Phép Thêm Sức?

Hồi còn học trung học, tôi không được chịu Phép Thêm Sức, và đã muốn chịu mấy lần. Tôi sinh hoat trong Nhà thờ đã nhiều năm qua và được Rước lễ lần đầu vào năm 1973.  Năm 1974 tôi muốn chịu Phép Thêm Sức.  Nhưng rồi đến năm 1980 khi tôi được thành hôn tôi mới dứt khoát quyềt định và bắt đầu tìm hiều để hoàn tất thủ tục chịu Phép Thêm Sức.

Rồi gặp khó khăn truy tìm giấy Rửa tội, vì tôi không biết cha mẹ tôi, nay đã qua đời, đã xin rửa tội cho tôi ở đâu ở San Francisco. Khi tỉm được giấy Rửa tội thì lại gặp khó khăn khác. Sau khi tôi nộp giấy Rửa tội thì một tuần sau tôi nhận được điện thoại cho biết là đang có lớp chuẩn bị cho người lớn chịu Phép Thêm Sức. Từ đó tôi hoàn tất chương trình chuẩn bị chỉ mấy tháng trước khi có lễ Thêm Sức.

Còn về Đức tin Công giáo Ông có cảm thấy biết ơn không?

Đức tin đã nuôi sống tôi bấy lâu nay. Tôi được chỉ định làm việc với Đội Cận Vệ Vatican trong thời có chiến tranh ở Vùng Vịnh. Tôi làm việc với các nhà ngoại giao. Đức tin của tôi ngày càng tăng hơn. Sau cùng tôi lại tìm thấy Hội Knights of Columbus, và là thành viên của Hội Holy Name, một Hội có chủ trương đề cao thánh danh của Chúa.

Ông có lời khuyên nào cho những người chưa được chịu Phép Thêm Sức không?

Cứ cố gắng.  Phép Bí tích chung quy là cho linh hồn của mình. Đức tin của tôi ngày càng gia tăng; tôi thật đã tìm thấy sự an bình.  Đức tin đã giúp tôi trọn vẹn, và tôi chỉ có thể nói là tôi đã trở thành một người đầy đủ hơn sau khi chịu Phép Thêm Sức. Hãy để cho Đức tin trợ giúp Bạn, cũng như Bạn đã trợ giúp Đức tin. Cả hai đều cần có nhau.