Share this story


 |

Không Chỉ Bằng Lời Nói

Sự Quan trọng của Việc Làm của một Nhân viên của Tổ chức Công giáo Casa Clara

Patrick O’Meara là một nhân viên chuyên nghiệp về Thông Tin đã về hưu. Ông đã tham gia trong các công tác giúp cộng đồng nhiều năm gồm có giáo phận, các tổ chức vô vị lợi, và các tổ chức khác ở Quận hạt Santa Clara. Ông cũng tham gia trong vai trò thành viên của Hội Đồng Giáo xứ và Nhóm Công lý và Sự Sống ở Giáo xứ St. Martin of Tours ở San José. Ngoài ra ông còn tình nguyện tham gia trong Tổ chức Village House là một Nhóm tôn giáo giúp cho người vô gia cư của Quận hạt Santa Clara. Trước đây ông là thành viên trong Hội đồng Quản Trị của Tổ chức vô vị lợi Neighborhood Hands (Cánh tay trong Khu Vực), tổ chức này thường thuê người làm việc trong các công viên giúp cho người vô gia cư, và hiện nay ông là Thủ quỹ trong Tổ chức Công giáo Casa de Clara (Nhà của Clara) và ông thường có mặt ở Nhà thờ St. Leo vào ngày thứ Năm hàng tuần để giúp Tổ chức Bác Ái Công giáo phát thực phẩm cho người nghèo. Ông và vợ ông đều là giáo dân của Giáo xứ St. Martin of Tours.

Patrick O’Meara là một nhân viên chuyên nghiệp về Thông Tin đã về hưu. Ông đã tham gia trong các công tác giúp cộng đồng nhiều năm gồm có giáo phận, các tổ chức vô vị lợi, và các tổ chức khác ở Quận hạt Santa Clara. Ông cũng tham gia trong vai trò thành viên của Hội Đồng Giáo xứ và Nhóm Công lý và Sự Sống ở Giáo xứ St. Martin of Tours ở San José. Ngoài ra ông còn tình nguyện tham gia trong Tổ chức Village House là một Nhóm tôn giáo giúp cho người vô gia cư của Quận hạt Santa Clara. Trước đây ông là thành viên trong Hội đồng Quản Trị của Tổ chức vô vị lợi Neighborhood Hands (Cánh tay trong Khu Vực), tổ chức này thường thuê người làm việc trong các công viên giúp cho người vô gia cư, và hiện nay ông là Thủ quỹ trong Tổ chức Công giáo Casa de Clara (Nhà của Clara) và ông thường có mặt ở Nhà thờ St. Leo vào ngày thứ Năm hàng tuần để giúp Tổ chức Bác Ái Công giáo phát thực phẩm cho người nghèo. Ông và vợ ông đều là giáo dân của Giáo xứ St. Martin of Tours.

Xin Ông vui lòng cho biết về công tác mục vụ của Ông và vai trò của Ông trong Tổ chức Công giáo Casa de Clara. Ông đã tham gia được bao lâu?

Tôi đã biết đến Tổ chức Casa de Clara khoảng 20 năm nay, nhưng chỉ mới tình nguyện tham gia trong Hội Đồng Quản Trị hai năm nay. Hiện nay tôi là Thủ quỹ của Tổ chức này.

Vai trò của ông trong công tác mục vụ này đã ảnh hưởng đến đời sống thiêng liêng của Ông thế nào?

Tổ chức Catholic Worker là một nơi mang lại phấn khởi vì những người tham gia làm việc ở đó thường sống theo tinh thần Phúc âm. Tôi thường cảm thấy sửng sốt về lòng tận tụy và chăm chỉ trong việc giúp đỡ những người khó khăn trong cộng đồng của chúng ta. Hẳn nhiên nó khuyến khích và thúc đẩy tôi cố gắng hơn.

Ông có muốn cho những người khác biết về cống tác mục vụ của Ông, sứ mệnh mục vụ của cống tác này, và những người được giúp đỡ không?

Tôi biết chắc là nhiều người Công giáo (và không Công giáo) không biết đến T chức Casa de Clara. Tôi ước chi là nhiều người biết đến những công tác bác ái do những người tham gia phục vụ làm. Những công tác này gồm có việc phân phát thực phẩm và quần áo cho người nghèo cũng như giúp tìm chỗ ở cho những người vô gia cư. Ngoài ra, phòng tắm lưu động để giúp cho người vô gia cư giữ được sạch sẽ cơ thể. Cũng có nhiều thành viên tham gia công tác dân sự hay chính trị, nhưng có lẽ điều chính yếu là nhiều người luôn tìm cách giúp đỡ người nghèo mỗi ngày.

Ông có thể là người phấn khởi nhất và hăng say nhất trong các hoạt động mục vụ trong Tổ chức của Ông, và kể từ khi nào?

Tôi là người phấn khởi nhất vì nhìn thấy và tin tưởng nơi những người làm việc trong tổ chức Công giáo mà tôi đã gặp, những người tận tụy và hy sinh mỗi ngày để cho những người gặp khó khăn được có đời sống dễ chịu hơn. Được nhìn thấy những việc làm như thế cho tôi nhận ra rằng những gì mà tôi cho là khó khăn trong cuộc sống thật ra chẳng là gì và không thể sánh với những khó khăn mà người khác phải chịu.

Tại sao những công tác mục vụ này đối với cá nhân Ông là quan trọng? Và tại sao những công tác này cũng là quan trọng đối với người Công giáo?

Đối với cá nhân tôi, công tác này quan trọng vì lời Chúa trong Phúc âm, “Những gì các con làm cho những người nhỏ bé này, các con đã làm cho Ta.” Lời này có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của tôi cũng như những người khác trong xã hội. Nếu là một thành viên của Giáo Hội Công giáo hay của một tổ chức tôn giáo nào mà không lấy việc giúp đỡ người khác làm cứu cánh thì theo tôi chẳng có ý nghĩa gì. Nếu không có mục đích như thế thì việc tham gia vào một tôn giáo nào cũng chỉ như tham gia một hội đoàn nào đó thôi.

More than Words