| Veronica Andrade, Trường Trung Học TGM Mitty, Lớp 2023

Hãy Để Cho Mình Được Yêu Thương

Trong khi chờ Thánh lễ Thêm Sức với Đức Cha Cantú bắt đầu, tôi suy nghĩ về cuộc hành trình của tôi cho đến lúc ấy.  Đức tin của tôi vẫn hằng theo tôi trong cuộc đời. Từ những buổi đọc kinh trong gia đình mỗi ngày cho đến những ngày Chứa nhật tham dự Thánh lễ, Đức tin của tôi là nền tảng xây dựng cuộc đời tôi. Từ khi rửa tội, cha mẹ tôi đã cam kết sẽ nuôi nấng tôi trong Giáo Hội và giúp tôi giữ liên hệ với Thiên Chúa.  Ngày tôi được Rước lễ lần đầu khi còn học ở Trường Thánh John Vianney là một nỗ lực chung của nhiều người cùng với Lớp 2 của tôi khi chúng tôi cùng chuẩn bị để nhận Mình và Máu Thánh Chúa.  Qua hai Phép Bí Tích đầu tiên này, cả cộng đồng đón tôi vào cuộc sống Đức tin. Nhưng còn việc chuẩn bị để nhận Phép Thêm Sức là một sự chọn lựa cá nhân, và là một điều khác.

Thật cũng là một điều liều lĩnh đối với một người trẻ khi tôi quyết định sống Đức tin Công giáo cả đời tôi.  Nhiều khi tôi cũng lo sợ trước áp lực phải giữ những điều mình đã hứa kể từ khi chịu Phép Rửa tội. Nhưng tôi thật cám ơn, nhờ sự nâng đỡ của cha mẹ tôi và lòng nhẫn nại của hai người – cha mẹ tôi chưa bao giờ ép buộc tôi phải giữ những cam kết này – đã giúp tôi hiểu được Phép Thêm Sức là gì: là sự liên hệ với Thiên Chúa.

Tôi luôn luôn cảm thấy an lòng trong đời sống Đức tin đã nuôi dưỡng tôi.  Đức tin đã giữ cho tôi khỏi thấy cô đơn trong thề giới hỗn độn này. Nhờ ân sủng Chúa, tôi tin rằng Ngài sẽ không bao giờ rời xa tôi.  Tôi sẽ hoàn toàn bị lạc mất nếu không có Chúa, Người là Đấng phù trợ tôi, do đó, tôi cảm thấy được bao bọc trong ân sủng của Chúa Thánh Linh qua Phép Thêm Sức, đó là ân huệ cao quý nhất mà Chúa ban cho tôi.

Lớp chuẩn bị Thêm Sức của tôi ở Trường Trung Học Mitty giúp tôi nhớ lại những lớp Giáo lý ở các trường Công giáo trước đây, kể từ Trường Tiểu học John Vianney, đã dạy tôi.  Những lần nói chuyện trong gia đình và với người bảo trợ tôi đã giúp cho tôi chuẩn bị hơn để đón nhận những ân huệ của Chúa Thánh Linh.  Chúng tôi đã nói chuyện về những khó khăn của một người Công giáo trưởng thành và những khó khăn khác có thể làm cho chúng tôi đi lạc hướng. Nhưng nhờ lòng yêu thương vô bờ và sự nâng đỡ thường xuyên của cha mẹ tôi, tôi có thể quả quyết rằng sự chọn lựa để nhận Phép Bí tích là một cam kết hoàn toàn do tôi.

Người bảo trợ tôi, Catherine Gonzales, một người bạn gần gũi trong gia đình, có chia xẻ với tôi một lời của Thánh Elizabeth of the Trinity, một nữ tu Dòng Camêlô: “ ‘Hãy để cho người khác yêu mến Bạn hơn những người này’ là ơn gọi của minh.” Tôi hiều ra rằng những lời giản dị này có nghĩa là muốn chứng tỏ lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, tôi phải mở lòng tôi đón nhận tình yêu của Chúa.  Sự liên hệ của tôi với Chúa sẽ không bao giờ bị sứt mẻ vì những phấn đấu của cuộc đời hay những lôi cuốn khác khi tôi biết để Chúa yêu thương tôi.  Chúa sẽ luôn luôn hiện diện trong cuộc đời tôi, và điều tốt đẹp là thế này: Điều tôi cam kết trong Phép Thêm Sức không chỉ kéo dài trong một giờ của Thánh lễ, nhưng nhờ ân huệ của Chúa Thánh Linh và ân sủng của Chúa, sẽ kéo dài suốt cả đời tôi.