Share this story


 | Hiếu, tốt nghiệp ILM ‘01

Di sản của một Người Mục tử Nhân lành và Can Đảm

Tôi sinh ra đời và được rửa tội ở Giáo phận Vinh, thuộc miền Bắc Việt Nam, trước khi gia đình di cư vào miền Nam, và ở đó tôi được theo học trường Công giáo. Khi sang Mỹ, tôi đứng đầu một tổ chức địa phương là Hội Ái hữu Giáo phận Vinh kể từ khi hội được thành lập năm 1980. Trong vai trò này, tôi thường xuyên liên lạc với Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, và đã gặp ngài nhiều lần.

Đối với tôi, Đức Cha Phaolô là một mẫu gương sống đức tin; và mặc dầu sống xa ngài, tôi thường cảm thấy một sự gần gũi thiêng liêng. Khi ngài đến thăm miền Bắc California vào tháng 2 năm 2002, cộng đồng người Việt đã có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với ngài.

Ngài vào chủng viện năm 11 tuổi và chịu chức linh mục năm 33 tuổi. Khi làm giám mục phụ tá Giáo phận Vinh, ngài đã chăm lo cho một vài giáo xứ không có cha sở. Trong suốt 10 năm làm giám mục chính toà, ngài đã can đảm dẫn dắt giáo phận trong hoàn cảnh nghèo đói, bị bách hại, và giữa những phong ba khác.

Khi Giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội bị nhà cầm quyền lấy đất, ngài đã có mặt và bày tỏ sự liên đới với cộng đoàn khi tuyên bố: “Vấn đề của Thái Hà cũng là vấn đề của các giáo phận Vinh và Thanh Hóa, và cũng là vấn đề của cả Giáo hội Việt Nam.” Đây không phải là lần đầu tiên ngài đứng lên tỏ thái độ với nhà cầm quyền tại Việt Nam.

Khi về hưu, ngài vẫn tiếp tục đem Mình Thánh Chúa đến những nơi xa xôi và chăm lo cho người nghèo. Đức cha đã cho tái thiết Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài và xây Nhà thờ Chính tòa Văn Hạnh cho Giáo phận Hà Tĩnh.

Ngài đã cho thành lập các chủng viện, các nhà tập thể, và thiết lập 30 giáo xứ mới. Hội Ái hữu Giáo phận Vinh đã cấp học bổng cho sinh viên nghèo trong thời gian hơn 25 năm qua.

Ngoài tấm gương của Đức Cha Phaolô, Học viện đào tạo Thủ lãnh Mục vụ ở Giáo phận San José mà tôi tham gia trong thập niên 1990 cũng đã thúc đẩy tôi tìm hiểu thêm về đức tin và trở nên tích cực hơn. Tôi phụ giúp trong các chương trình Dự bị Hôn nhân và Thăng tiến Hôn nhân Gia đình ở Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Tại Giáo xứ Thánh Victor tôi giúp dạy giáo lý và tham gia Phong trào Cursillo.

Vài tháng trước khi qua đời, Đức Cha Phaolô suy niệm về lòng thương xót của Chúa. Lúc đó tôi mới nhận ra điều “bí mật” của ngài, mà thật ra cũng chẳng có gì là bí mật: ngài đối xử với mọi người bằng tấm lòng xót thương. Những ai đã gặp ngài không thể không nhận ra sự thánh thiện, sự quan tâm của một người cha. Ngài là một mục tử thánh thiện, khôn ngoan, và can đảm. Tôi có phước vì đã gặp được và cộng tác với ngài. Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên mất ngày 29 tháng 8 năm 2022, thọ 95 tuổi.

Từ đáy lòng, tôi cảm ơn Chúa đã ban cho dân Chúa có được một vị mục tử nhân lành và can đảm. Tấm gương của ngài đã và đang thúc đẩy tôi cũng như những người khác trong đời sống cá nhân cũng như đời sống thiêng liêng.


Ông Trần Hiếu tị nạn ở Mỹ từ năm 1979. Ông đã đậu bằng cao học về ngành Xã hội tại Trường Đại học Sacramento và làm việc 33 năm ở Cơ quan Xã hội Gia đình và Trẻ em tại Santa Clara County. Năm 2001 ông tốt nghiệp Học viện đào tạo Thủ lãnh Mục vụ của Giáo phận San Jose. Ông là một người chồng và là cha của 3 người con. Gia đình ông thuộc Giáo xứ Đức Mẹ La Vang (Việt Nam) và Giáo xứ Thánh Victor.

The Legacy of a Good and Brave Shepherd