Share this story


 |

20 Năm Giám Mục Giáo Phận San José

Những Biến Cố Đáng Nhớ 1998-2018

 

1998

 • Nhậm chức Giám Mục Giáo Phận San José

2000

 • Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II khai mạc Năm thánh toàn cầu
 • Chủ tọa Lớp ra trường đầu tiên của Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ (ILM) Khánh thành Trường Holy Spirit là trường Công giáo mới của Giáo phận

2001

 • Biến cố 911 – Khủng Bố Tấn Công – Nghị quyết của Đức Giám Mục
 • Trường Sacred Heart Nativity (Nam) khai giảng.  Khánh thành Giáo xứ Christ the King.

2005

 • Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II băng hà. Đức Giáo Hoàng Benedictô XVI kế vị.
 • Nâng Trung Tâm Mục Vụ Đại Hàn lên Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Đại Hàn
 • Truyền chức Phó tế cho Lớp đầu tiên của Giáo phận.

2006

 • Lễ Kỷ niệm 25 năm Thành lập Giáo phận
 • Hành hương đến các Giáo xứ trong Giáo phận
 • Khai giảng Trường Our Lady of Grace Nativity (Nữ)
 • Thực hiện Chương trình Vận Động tài chánh Sống Đức Tin (Rooted in Faith) để gây quỹ cho các sinh hoạt Mục vụ trong Giáo phận
 • Thiết lập Ban Sinh Hoạt Giới Trẻ
 • Hướng dẫn đọc Lời Nguyện cho trận banh đầu tiên của hai đội Revs v. Sems gây quỹ cho Chương trình Ơn Gọi của Giáo phận

2012

 • Dâng hiền Giáo xứ Our Lady of Refuge; nâng Trung Tâm Cộng Đồng người Hoa thành Trung Tâm Mục Vụ (giáo xứ Mission).

2013

 • Đổi tên Giáo xứ St. Patrick thành Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang; chấp thuận cho Nhà nguyện Immaculate Heart of Mary làm trung tâm Thánh lễ ngoại lệ.

2014

 • Kỷ niệm 25 năm Giám Mục

2015

 • Tĩnh tâm Quo Vadis lần đầu tiên cho các em giới trẻ tìm hiểu Ơn gọi.

2016

 • Dâng Thánh lễ Simbang Gabi đầu tiên.

2017

 • Tổ chức lần đầu tiên Hội Đồng Hồi giáo và Công giáo cùng với các vị Lãnh Đạo Hồi giáo địa phương.

2018

 • Tái khánh thành và dâng hiến Giáo xứ Holy Cross. Nghỉ hưu trong dịp kỷ niệm 20 năm làm Giám Mục.