Share this story


 | Brigitte Heiser

Những Người Đàn Bà trong Vai trò Lãnh Đạo

Theo truyền thống Công giáo của chúng ta, những chuyện kể và di sản của những người đàn bà trong các vai trò lãnh đạo thường cho thấy một sự đáp trả tiếng Chúa gọi một cách can đảm, nhưng cũng đầy khiêm tốn, và nhiều khi không được mấy ai biết đến. Đó là trường hợp của Dòng Đức Bà Notre Dame của chúng ta. Thánh nữ Julie Billiart và Nữ tu Franҫoise Blin de Bourdon, hai người sáng lập Dòng Nữ tu Notre Dame de Namur, đã vượt qua những cản trở của những người lãnh đạo đương thời và tạo đươc một con đường mới nhằm thi hành sứ mệnh Chúa giao phó. Và, bất chấp những khó khăn trở ngại, hai người phụ nữ này, với khả năng và khéo léo, đã tìm thấy sức mạnh, can đảm, và sự cộng tác chung.

Ngày nay, chúng ta tiếp tục sự nghiệp của hai nữ tu ờ Trường Trung Học Notre Dame ở San Jose và đáp ứng những dấu chỉ thời đại trong bối cảnh giáo dục của học sinh chúng ta và dưới sự hướng dẫn của Ban Giám Đốc và giáo sư.  Cùng cộng tác với chúng ta trong sứ mệnh này là ba nữ tu thuộc Dòng Notre Dame de Namur mà sự hiện diện của họ cũng như khả năng và khuôn mẫu của họ đã tạo ra được một tinh thần lãnh đạo thiêng liêng mà chúng ta tìm thấy nơi cuộc đời của Thánh nữ Julie và Nữ tu Francoise.

Nữ tu Gillian Wallace, SNDdeN, là nữ tu mới nhất trong Tỉnh Dòng Notre Dame de Namur, gia nhập Ban Giảng huấn về Công Giáo kể từ Tháng 8 năm 2021. Nữ tu Gillian tốt nghiệp Trường Trung Học Notre Dame ở Belmont và Trường Đại Học Berkeley, sau đó lấy bằng Tiền sĩ về Cổ Học ở Trường Đại Học Cambridge ở Anh.  Những năm được đào tạo trong Dòng và làm giáo sư ở Trường Đại Học Notre Dame de Namur là những kinh nghiệm quý báu giúp cho vai trò của nữ tu hiện tại giảng dạy Triết học cho các học sinh lớp cao cũng như phần giới thiệu về Thánh Nữ Julie Billiart và Nữ tu Francoise, thuộc Dòng Notre Dame de Namur cho các học sinh năm đầu.

Nữ tu Carol Shoup, SNDdeN, đã tham gia Ban Giảng huấn của chúng ta hơn 10 năm. Hiện Phụ trách Học Vụ, là một chương trình giúp các học sinh làm việc chung với nhau và cũng có giờ làm việc và học riêng. Nữ tu cũng làm việc với Dòng trong các vai trò về sáng tạo, tâm linh, và giáo dục của Dòng, đã giúp cho nữ tu có cơ hội gần gũi với Nữ tu Dorothy Stang, SNDdeN, là người đã chịu tử đạo ở Brazil vào năm 2005 khi tranh đấu cho việc thay đổi khí hậu. Nữ tu Carol có lòng ưu ái và ân cần và được nhiều học sinh ở Notre Dame quý mến.

Nữ tu Rosalie Pizzo’52, SNDdeN, là một thành viên trong Ban Quản Trị của Trường Trung Học Notre Dame và là người mang kiến thức và sở trường chuyên môn của Trường Notre Dame và của Giáo phận cho công việc của Ban Quản Trị và Ủy ban Thi hành Sứ mệnh. Là người có kinh nghiệm lâu dài trong học đường của chúng ta, Nữ tu Rosalie đã trải qua nhiều thay đổi của Trường trước khi trở thành quy củ như ngày nay. Nhãn quan Công giáo của chúng ta luôn mời gọi đối thoại và quy tụ mhau trong một cộng đồng đa văn hóa, đa tôn giáo để cùng nhau học hỏi về những lợi ích chung.  Vào mùa Thu năm trước, Nữ tu Rosalie đã hướng dẫn Nghi thức Làm phép Phòng Cầu Nguyện & Suy Niệm trong Trung tâm Lãnh Đạo Phụ Nữ ở Trường Notre Dame, với những lời kết thúc như sau:


Tất cả: “Chúng ta hãy mở rộng con tim như thế giới mở rộng.”

Trái tim biết lắng nghe với lòng cảm mến.

Hãy trở nên những sứ giả của bình an, ta mang hiệp nhất,

Để khỏi trở nên những bức tường ngăn cách,

Để những khác biệt của chúng ta trở nên những ân huệ,

Không để ai đứng lẻ loi

Mọi người đều có cơ hội vươn lên,

Ca ngơi mọi màu da, mọi tín ngưỡng, và mọi văn hóa.

Trước khi rời khỏi Phòng này,

Hãy đưa tay chúc lành cho nhau.

Xin hãy cùng tôi dâng lời nguyện sau đây:

Tất cả: “Lạy Thiên Chúa đầy yêu thương, xin cho tình yêu thương của Thánh nữ Julie luôn ngự trị và thể hiện nơi mọi người chúng con,

Trên tất cả, xin Thánh Linh luôn ấp ủ

Ngự trị trong căn phòng thiêng liêng này

Và xin cho mọi người quý mến Phòng này

Trong nhiều năm sắp tới. Amen.


Các nữ tu này làm việc và cộng tác với Ban Giám Đốc và giáo sư của Trường Notre Dame ở San Jose. Trong bối cảnh sinh hoạt của Trường, tinh thần lãnh đạo của họ là một ân huệ cho chúng ta.