Share this story


 |

Huy Hiệu Giám Mục của Đức Cha Patrick J. McGrath

 


Màu Huy hiệu

Đỏ

Tượng trưng cho Máu thánh Chúa Ki-tô và Chức vụ Giám Mục


Làn sóng màu xanh và trắng

Tượng trưng cho Biển Đại Tây Dương nằm giữa quê hương Ái Nhĩ Lan và Hoa Kỳ


Chim Đại Bàng

Biểu tượng của Thánh Gioan Thánh sử


Con Sò và 3 Giọt nước

Biểu tượng của Thánh Gioan Tẩy Giả


Hoa Bách Hợp

Để tôn vinh nguồn gốc Pháp của Mẹ


Phần trang trí bên ngoài trên huy hiệu của các Giám mục Công giáo:

Thánh giá rước kiệu, mũ rộng vành với 6 giây chia ra 3 hàng mỗi bên của huy hiệu, màu xanh lá cây.


Khẩu Hiệu

Cùng Nhau Trong Chúa Ki-tô

Khầu hiệu của Giám mục McGrath trích từ Thư 1 Ch. 12 Phao-lô gửi Giáo đoàn Corintô.

“Câu khẩu hiệu của Giám Mục McGrath muốn xác định lòng tin của Ngài rằng mọi thành phần dân Chúa, dầu từ nguồn gốc gì, cũng đều là Anh Chị em trong công việc của con người và trong ơn Cứu độ.” (Sullivan, Báo The Valley Catholic, Tập 16, số 11, tr. 18)