Share this story


 | Monsignor Francis Cilia

Để Cho Chúng Trở Nên Một

Suy Tư của Đức Ông Fran Cilia về Đức Cha McGrath và sự Quan Tâm của Ngài về Đối Thoại Tôn Giáo

Tôi được gặp Đức Cha McGrath lần đầu tiên trong thập niên 1970, thời gian tôi cỏn là chủng sinh.  Rồi dần dần tôi trở thành linh mục của TGP San Francisco và Ngài cũng là linh mục ở đó. Khi Giáo phận San José được thành lập vào năm 1981 thì tôi xuống San José, còn Ngài vẫn còn ở San Francisco.

Đức Cha McGrath chủ trương duy trì việc đối thoại lễ độ, duy trì việc mở rộng cánh cửa, hơn là khép lại.  Khẩu hiệu Giám mục của Ngài, “Cùng nhau trong Chúa Ki-tô,” đã thể hiện điều này.

Trong tất cả mọi điều, kể cả việc hành chánh của Giáo phận, việc mục vụ, các nghi thức phụng vụ, Đức Cha McGrath luôn mang tầm nhìn của Công Đồng Vatican II và giáo huấn của Công Đồng dạy rằng công tác đại kết là một trong những sứ mệnh của người đã chịu Phép Rửa tội, đặc biệt nhất là của hàng Giám mục. Và theo giáo huấn của Giáo Hội, Giám mục là hiện thân của sự đoàn kết tại Giáo Hội địa phương, giữa đoàn chiên của Ngài và nơi những người khác, với tư cách đại diện của Giám mục đoàn. Chương trình Đại kết phải dựa vào đối thoại, và đối thoại phải là lễ độ.

Đức Cha McGrath thường mời các vị lãnh đạo Ki-tô giáo và ngoài Ki-tô giáo đến tham dự các sinh hoạt quan trọng của Giáo phận tại nhà Ngài.  Qua nhiều năm, các vị Rabbi (Đạo sĩ Do thái giáo) thường đến dự Lễ Vọng Giáng Sinh. Sau một vài vụ tấn công người Hối giáo, Đức Cha cũng có đi dự những buổi cầu nguyện cho hòa bình do các Cộng đồng người Hồi giáo tổ chức. Ngài là một trong những tiếng nói trong những người lên tiếng.

Tôi đã học được nơi Ngài rằng một trong những trách nhiệm quan trọng của người đã chịu Phép Rửa tội là cầu nguyện và tham gia các chương trình đại kết để thể hiện lời Chúa Giê-su xưa, “Để cho chúng được trở nên như một.” (Gn. 17: 21). Điều này cũng phải được thể hiện nơi mọi người. Và việc thực hành phải đi theo lời cầu nguyện.

Giao tiếp và đối thoại một cách lễ độ luôn mang lại những kết quả tốt đẹp, ngoài những cách khác.  Sự liên kết cá nhân mang lại những hiểu biết về sự khác biệt và lòng biết ơn mang lại sự đoàn kết, dầu có những khác biệt về tín lý và Đức tin.  Đức Cha PJ đã hành xử lễ độ, ngay cả - và đặc biệt – với những người chúng ta không đồng ý.

Từ khi Ngài đến đây, Đức Cha McGrath đối với tôi là một người anh, một người bạn, và là một người cấp trên. Những mối liên hệ này đã giúp tôi trưởng thành hơn trong tư cách là một tín hữu và là một linh mục.

Tôi nuối tiếc rất nhiều điều về Đức Cha PJ: Tình yêu của Ngài đối với Giáo Hội và Giáo phận San José, tính hài hước của Ngài, lòng quan tâm lo lắng của Ngài dành cho cha mẹ tôi, và những chỉ dẫn khôn ngoan của Ngài.  Ngài gọi tôi khi điện thoại cầm tay, Ipad, hay là Netflix của Ngài có chuyện.  Ngài không thích lắm khi tôi nói Ngài không có khả năng kỹ thuật bằng mẹ tôi nay đã 90 tuổi. Mà điều ấy có thật. Nhưng tôi cũng nuối tiếc điều ấy nữa.


Đức Ông Francis Cilia thuộc thế hệ thứ hai sống ở San Francisco và là con trưởng trong gia đình có 12 anh chị em. Được chịu chức năm 1979, và sau đó được bổ nhiệm trong vùng San José. Hiện nay Cha làm Cha sở Giáo xứ Saint Clare. Trước đó Ngài làm Chưởng ấn phụ trách Giáo sĩ trong Văn Phòng Giáo Phận rồi làm Tổng Đại Diện từ năm 1998.

Đọc bài viết này bằng tiếng Anh!