Share this story


 | Isabella Pardino

Sống và Thi Hành Sứ Mệnh Mùa Chay

Mùa Chay là mùa để suy niệm, ăn năn, và cầu nguyện.  Lời của Tiên tri Joel nói với người Do thái hơn 400 năm trước Thiên Chúa vẫn còn áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay.

“Ngay cả lúc này,” Thiên Chúa phán, “hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn năn, khóc lóc, và thống thiết than van.  Đừng xé áo, nhưng hãy xé long mình.  Hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa của Anh em, bởi vì Người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, Biết đâu Người chẳng nghĩ lại và hối tiếc mà chúc lành cho Anh em.” (2: 12-14)

Mùa Chay là thời gian để hoán cải, thời gian để thay đổi cuộc sống của chúng ta.  Khi chúng ta trở về cùng Chúa với tất cả lòng mình, chúng ta được có khả năng và tâm trí để tìm kiến những điều tốt lành mà Chúa muốn ban cho chúng ta mồi ngày.

Mùa Chay là mùa ăn năn, điều ấy có nghĩa là mùa Chay mang lại cơ hội cho chúng ta suy tư và hối cải.  Mùa Chay cũng cho ta cơ hội để sống thánh thiện. Thời gian 40 ngày này, qua nhiều cách, là một ân huệ.  Chúng ta được ban cho thời gian để trải lòng mình ra cùng Thiên Chúa và rủ sạch mọi bận tâm đã làm cho chúng ta xa rời Chúa.

Mùa Chay thường được coi là thời gian để bắt đầu lại những cam kết đầu năm của Năm Mới.  Là thời gian để cho nhiều người bỏ ăn kẹo ngọt, bỏ uống cà-phê, trở về đọc sách hoặc đi tập thể thao mấy lần trong tuần. Và mặc dầu đây là những điều đáng ca ngơi, những hành động ấy tự nó không cho ta sống trọn vẹn sứ mệnh của cuộc hành trình mùa Chay.  Trở lại những lời của Tiên tri Joel – đừng xé áo mình, nhưng hãy xé lòng mình -  một trong những phương diện của sứ mệnh này là thực hành những việc hy sinh mà không phải để cho người khác thấy, chỉ có Chúa biết.

Cầu Xin Sức mạnh

Bằng cách này, chúng ta đáp ứng được sứ mệnh mùa Chay và thể hiện mục đích của mùa Chay một cách trọn vẹn: Cầu nguyện, ăn chay, và bố thí.

Khi chúng ta nói chuyện với Chúa trong lúc cầu nguyện, chúng ta nuôi dưỡng sự hiệp nhất với Chúa là điều Chúa hằng mong mỏi nơi chúng ta.  Cầu nguyện trong mùa Chay cỏn có ý nghĩa là cầu xin ơn Chúa Thánh Thần – xin Người ban sức mạnh và lòng can đảm như Chúa Giê-su và làm được như Chúa Giê-su đã làm.

Ăn chay trong việc ăn uống làm cho ta trở nên mạnh mẽ hơn như những người môn đệ và giúp ta nhớ lại khi Chúa Thánh Thần dẫn Chúa Giê-su vào hoang địa để Ngài ăn chay và cầu nguyện trong 40 ngày.  Cũng theo cách mà Chúa Giê-su đã cầu nguyện với Cha Ngài trong hoang vắng trong vòng 40 ngày, chúng ta hãy cởi bỏ mọi thú vui thế gian và mọi phân tâm trong thời gian này để nghe được tiếng Chúa Cha.

Có Mặt Với Người Khác

Một việc mà ta dễ quên trong mùa Chay là việc bố thí, và điều này cũng dễ dàng để thực hiện. Điều này có nghĩ là có lòng bác ái.  Chúa không đòi hỏi ta phải cho những gì chúng ta không có; và việc bố thí không có nghĩa là phải cho tiền hay thức ăn.  Bố thí có thể là cho đi thì giờ, hoặc có thể là có mặt với người khác.  Vào ngày lễ Tro năm ngoái, Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã nói như sau: "Bố thí không có nghĩa là một cử chỉ vội vàng để cho mình khỏi áy náy lương tâm, hay để bù lại những thiếu sót của mình; nhưng thật ra, đó là một cách xoa dịu vết thương của người nghèo khó bằng bàn tay và trái tim của mình.”

Mỗi người chúng ta ai cũng biết đến một người nào khác đang cần sự giúp đỡ, một người cần sự nương tựa nơi ta, hay cần một người bạn.  Bố thí có nghĩa là như thế, là có mặt với người đang cần, vì có thể họ đang cần thấy Chúa nơi một người khác.

Mùa Chay này chúng ta hãy cố gắng sống tử tế hơn, yêu thương hơn, và tha thứ hơn. Và hãy cầu xin để được sức mạnh và can đảm để dâng cho Chúa nhiều hơn và giúp người khác nhiều hơn.


Isabella Pardino tốt nghiệp Phân khoa Thần Học ở Trường Đại Học Catholic University of America và hiện đang theo học Cao Học về Y Tá ở Trường Đại Học Columbia.