Share this story


 | Anne Grycz

Người Mục Tử Có Lòng Quy Tụ

Suy Tư của Bà Anne Grycz về Giám Mục McGrath, Người Mục Tử Quy Tụ Giáo Dân

Vào năm 1998 khi Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ bước vào năm thứ hai, Đức Cha McGrath được đề cử làm Giám mục Giáo phận San José.  Đó là lần đầu tiên tôi được gặp Ngài.  Ngài bắt tay tôi thật chặt và với một nụ cười rất thân thiện.  Ngài nói Ngài rất vui được để cử về Giáo phận San José nơi có một lịch sử về mục vụ giáo dân.

Sau đó ít lâu, tôi xin Ngài mở ra một lớp dạy về tổ chức và các cơ cấu trong Giáo Hội, đặc biệt chú trọng về các cơ cấu ở Roma và trong Giáo phận. Tôi còn nhớ phần trình bày của Ngài rất hay và Ngài chú trọng đến vai trò hiện nay và trong tương lai của giáo dân trong việc lãnh đạo về mục vụ trong Giáo phận San José.

Việc Đức Cha hỗ trợ cho vai trò của giáo dân đã mang lại sự tổ chức quy củ thành phần nhân viên tại các giáo xứ cũng như những người tình nguyện, và việc liên lạc tiếp xúc đầy sáng kiến với những người sống bên lề. Từ những ngày đầu, chúng ta đã có những người giáo dân tham gia các ban ngành cấp quốc gia, chẳng hạn như Liên Ủy Ban Phụng Vụ các Giáo phận, Hội Bác Ái Công Giáo Catholic Charities, Hiệp Hội Nhân Sự Công giáo toàn quốc Hoa kỳ, và một vài tổ chức khác.  Những người lãnh đạo giáo dân trong Giáo phận San José đã giúp cho Giáo Hội Hoa kỳ trong nhiều cách khác nhau, nhất là việc đóng góp vào Ủy Ban Mục Vụ Đa văn hóa. Đồng thời Giáo phận cũng được tham gia vào các sinh hoạt Giáo Hội nói chung.  Được chứng kiến sự hỗ trợ của Đức Cha McGrath qua sự quy tụ các thành phần giáo dân giúp cho tinh thần tôi phấn khởi và tôi càng yêu mến Giáo Hội hơn.

Điều tôi nhớ nhất là óc khôi hài của Đức Cha và tinh thần mục vụ của Ngài. Ngay từ lúc đầu, Ngài đã đề cập đền việc giúp những người đã chịu Phép Rửa tội được trở thành Linh mục. Ngài không ngừng khuyến khích các học viên trong Học Viện Lãnh Đạo Mục Vụ đi phục vụ Giáo phận San José với tất cả năng khiếu của mình. Tôi thấy mình được ân huệ vì đã phục vụ Giáo phận trong vai trò mục vụ của mình trong 24 năm và nay vẫn còn phục vụ trong giáo xứ.


Bà Anne Grycz là Giám Đốc Danh dự của Học Viện lãnh Đạo Mục Vụ. Bà là giáo dân lâu năm của Giáo xứ St. Thomas Aquinas ở Palo Alto, là Thừa tác viên Lời Chúa và là thành viên của Hội St. Vincent de Paul. Bả thường thích đi du lịch, đọc sách, và gặp gỡ bạn vè.

Đọc bài viết này bằng tiếng Anh!