Share this story


 | Phản Ảnh Suy Tư của Andrew Brown và Hieu Ho

Hành Trình Đi về Năm 2031

Giới Trẻ trong Kế Hoạch Mục Vụ Giáo Phận

 

Xin Anh cho biết Anh kỳ vọng những gì khi chúng ta đi vào giai đoạn áp dụng Kế Hoạch Mục Vụ, và những kỳ vọng của Anh đã thay đổi thế nào khi tiếp xúc và làm việc với các thành viên khác trong Ủy Ban?

Andrew: Cho đến nay thì điều thay đổi là việc tập trung chú trọng để giúp cho mọi người Công giáo trong Quận hạt Santa Clara đặt Chúa Giê-su vào trung tâm điểm của đời sống. Đây thật là một kế hoạch của mọi người trong cộng đồng cũng như trong gia đình của chúng ta.

Hieu: Trong khi thảo luận và làm việc với nhau, điều hiển nhiên cho thấy là các thành viên nhận ra một chiều kích rộng lớn hơn mang lại lợi ích cho mọi lãnh vực của Giáo phận.

Về phương diện cá nhân và phương diện thiêng liêng, Anh có thấy việc sinh hoạt trong Kế Hoạch Mục Vụ là một kinh nghiệm biến đổi đối với Anh không?

Andrew: Về phương diện thiêng liêng, công việc này đã giúp tôi nhìn vào nội tâm của mình và thấy mình đã tự mãn và cần được canh tân.  Điều này đã phản ảnh trong Kế Hoạch Mục Vụ của Giáo Phận: Canh tân đời sống thiêng liêng. Tất cả những cơ cấu tổ chức, những chương trình, nhân sự, và những gặp gỡ đều được tổ chức để mang lại đời sống mới cho mọi người dân Chúa trong Quận hạt Santa Clara và khắp nơi.

Hieu: Được có cơ hội lắng nghe ý kiến và ước vọng của các thành viên đã giúp chúng tôi tiếp tục phục vụ và chia xẻ các tài nguyện, chia xẻ mọi ý kiến và nhân sự để tất cà chúng ta đều được hưởng những lợi ích.

Nếu Anh có thể dùng một hay hai chữ để tóm tắt kinh nghiệm của mình làm việc trong Kế Hoạch Mục vụ, thì một hai chữ ấy là gì, và tại sao?

Andrew: Tôi có thể nói là khiêm tốn và sáng tạo. Mình thấy khiêm tốn khi nhìn thấy sự hăng say, lòng cam kết, và lòng cảm mến của những thành viên khác và các Nhóm thực hiện.  Nói là sáng tạo vì mình được phép bắt đầu từ đầu để tạo ra điều gì mới mẻ, sống động, và liên hệ tới Giáo Hội và cả thế giới.

Hieu: Những chữ đầu tiên đến trong đầu tôi là sự hiệp nhất và nhìn xa. Chúng tôi đã cố gắng tối đa để xem Chúa muốn mình làm gì, Chúa muốn gì, và những gì sẽ mang lại hiệp nhất cho Giáo phận trong những năm sắp tới.

Phương diện nào của Kề Hoạch Mục Vụ dành cho Giới Trẻ là những thay đổi đáng kể để cho chúng ta mong mỏi?

Andrew: Tôi thấy phấn khởi nhất là phần giao tiếp và liên lạc với những người trẻ đang sống bên lề xã hội – những người mà ta gọi là “không thuộc Nhóm nào” – tức là những người chưa theo Đạo nào. Người đã kêu gọi tất cả chúng ta.

Hieu: Cá nhân tôi mong mỏi được liên kết với những người trẻ qua các hoạt động xã hội và các hoạt động thiêng liêng lấy Phép Thành Thể làm trung tâm điểm. Và để cho được hữu hiệu, chúng ta cần lắng nghe và thấu hiểu những người trẻ qua các tiến trình công nghị sắp tới: họ cần gì, họ ước vọng những gì, và làm sao chúng ta có thể giúp họ phát triển và trở thành những người lãnh đạo phục vụ cho cộng đồng.

Phương diện nào của chương trình thực hiện Kế Hoạch Mục Vụ làm cho Anh thấy phấn khởi nhất?

Andrew: Điều làm cho tôi phấn khởi nhất trong Kế Hoạch Mục Vụ dành cho Giới Trẻ là việc chấp nhận và cổ võ  những mối liên hệ chính đáng, và đó là một điều quan trọng vì, qua kinh nghiệm của tôi, những người trẻ muốn mình thuộc về một Nhóm nào trước khi bắt đầu tin. Tôi thấy đó là một quan niệm có giá trị trong sự liên kết giữa các giáo xứ và các trường học Công giáo của chúng ta để có thể thu hút nhiều học sinh hơn và giúp họ sống liên kết với Chúa hơn.

Hieu: Tôi hy vọng các sinh hoạt mục vụ của chúng ta nhận ra và chia xẻ khả năng của nhau để tạo được những cơ hội cho những người trẻ gặp gỡ Chúa Ki-tô qua các biến cố được tổ chức. Chúng ta hãy cùng nhau kêu gọi mọi thành phần trẻ của Thân thể Chúa Ki-tô và đưa họ lên!

Anh có thể bình luận về những khó khăn của Giáo phận chúng ta trong việc áp dụng kế hoạch mục vụ cho Giới trẻ không?

Andrew: Thực tế là có nhiều vấn đề, nhiều người, và những quan niệm thế tục đang lôi kéo những người trẻ. Và khuynh hướng văn hóa  đang thắng thế.  Chúng ta cần cam kết lại việc đồng hành với những người trẻ trước những khó khăn mà thế hệ này đang phải đương đầu.

Hieu: Như bản thăm dò của Tổ chức Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) cho thấy, đại đa số những người tin vào sự hiện diện của Chúa Ki-tô trong Phép Thánh Thể là những người hiện đang theo học các trường Công giáo, những người sinh hoạt mục vụ, và các chương trình.  Đây là lãnh vực mà những người trẻ chịu ảnh hưởng trong việc chấp nhận và nuôi dưỡng một cuộc hành trình Đức tin suốt đời.

Điều gì làm cho Anh thấy hứng khởi và hướng dẫn Anh, cũng như Nhóm của Anh, trong khi suy tư về Kế Hoạch Mục Vụ này?

Andrew: Đối với cá nhân tôi, Thánh Giu-se là mẫu gương tôi noi theo. Ngài quan tâm đến mọi người dưới sự che chở của Ngài trong Giáo phận và Ngài luôn mong muốn cho mọi người được gặp và yêu mến Chúa Ki-tô là con nuôi của Ngài, như Ngài yêu mến Chúa Ki-tô.

Hieu: Tôi có may mắn được gặp một linh mục Dòng Legionaries of Christ (Đạo Binh Chúa Ki-tô) và Ngài đã nhắc tôi rằng cuộc đời của chúng ta không phải là một thánh giá mà ta phải mang, nhưng là một thánh giá mà ta trìu mến ôm ấp, và tôi đã tìm thấy niềm vui trong Đức tin và sự hân hoan trong việc chia xẻ niềm vui ấy.

Anh thấy mình đã phát triển thế nào trong việc hiểu biết về việc thi hành mục vụ cho Giới Trẻ, và điều đó có ảnh hưởng thế nào trong việc hăng say áp dụng Kế hoạch Mục Vụ?

Andrew: Tôi hiểu rằng đã có một sự cam kết mới nơi những người Công giáo cùng một lòng ước muốn được phục vụ, được bênh vực, và tạo sức mạnh cho những người trẻ để họ trở thành những người lãnh đạo trong Giáo Hội hôm nay, mà không đợi đến ngày mai. Điều này đã xác nhận cho tôi lời mời gọi của Chúa để phục vụ với Giáo Hội.

Hieu: Tôi thấy là thái độ và quan niệm của tôi đã  thay đổi nhiều. Trước đây tôi chỉ chú ý đến những gì tôi nhìn thấy trong cái “bong bóng” của tôi, vì đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy. Sau khi làm việc chung với các thành viên trong Ủy ban Kế Hoạch Mục Vụ, tôi biết được những khó khăn và thành công đi theo nhau cùng với cộng đồng địa phương, tôi mong mỏi được nhìn thấy kế hoạch thi hành và ôm ấp niềm ân sủng được cùng đồng hành với giới trẻ.

Còn điều gì Anh muốn chia xẻ nữa không?

Andrew: Tôi muốn nói một điều cho những phụ huynh các trẻ em: Chúng tôi đang lắng nghe quý vị!  Chúng tôi đã nghe quý vị.  Chúng tôi biết quý vị thấy thế nào khi con em mình không còn sống đời sống Đức tin mà quý vị đã gửi vào lòng các em. Xin quý vị đừng tuyệt vọng!  Hãy sống vững vàng với Đức tin của mình. Với lời cầu nguyện và ý chí bênh vực của quý vị, Chúa Ki-tô sẽ thắng được tâm hồn của các em. Xin hãy tin tưởng vào lòng nhân hậu và từ bi của Thiên Chúa!

Hieu: Chúng ta hãy cầu nguyện để cho chúng ta được hiểu biết hơn, yêu mến hơn, và phục vụ Chúa Ki-tô trong khi chúng ta tìm cách trở nên những người con thánh thiện của Chúa và là những thành viên đóng góp cho Giáo Hội.  Đã có nhiều đáp ứng cho Công nghị, và nhiều thảo luận cho việc thi hành các chương trình. Tôi cầu nguyện cho mọi người được phấn khởi trước viễn ảnh này và được kêu gọi để phục vụ Thân Thể Chúa Ki-tô.


Anh Andrew Brown có bằng Cao học về Thần Học, là Thừa Tác viên Học đường và là giáo sư dạy Tôn giáo ở Trường Trung Học Saint Francis ở Mountain View. Ông và vợ là giáo dân của Giáo xứ St. Lucy. Cả hai đều ở trong Ủy Ban Phụng Tự và cùng hướng dẫn các lớp Chuẩn Bị Hôn Nhân tại Giáo xứ và tại Giáo Phận. Họ cũng là thành viên của Ban Quản Trị của Tổ chức Các Chuyện Viên Công giáo Trẻ ở Vùng Silicon Valley.

Anh Hiếu Hồ là một huynh trưởng giới trẻ tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang và hiện là Chủ Tịch Liên Hội Thánh Gia trong vai trò đại diện Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam từ các Giáo Phận San José, Sacramento, Fresno, và Honolulu. Anh Chị và 4 con đều là những giáo dân tích cực của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang và sinh hoạt trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Anh làm nghề kỹ sư Điện toán và có bằng Cao Học Điện toán từ Trường Đại Học Santa Clara.