Tù Nhân Cũng Cầu Nguyện

Chân Dung Người Môn Đệ: Melvin Bautista

Tình nguyện viên Chương Trình Công Lý Phục Hồi tại Trải Cải Huấn Elmwood

 

Mục Vụ tại Trại Cải Huấn Elmwood

Tôi tình nguyện chơi đàn guitar mỗi tháng trong Thánh lễ ngày Chúa nhật tại Trại Cải Huấn Elmwood ở Milpitas.  Trong vài trò của người chơi đàn, tôi cũng khuyến khích các tù nhân tham dự Thánh lễ đọc sách và chuẩn bị các vật dụng dùng trong Thánh lễ.  Tôi hy vọng là những người tham dự cảm nghiệm được tình yêu của Chúa để được chữa lành và trở nên những người chữa lành cho người khác qua những gì họ nhận được.  Hoài bão trên hết của tôi là mang Chúa Giê-su đến cho họ, nói một cách vắn tắt.

Từ Những Người Có Muối trở nên Muối Cho Đời

Dầu họ trải qua nhiều khó khăn, khó nhọc, và đau khổ trong khi tham dự Thánh lễ, tôi đã chứng kiến họ biến đổi và trở nên những người có Đức tin. Trong Phúc âm, Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ của Người: khi họ thăm viếng những người bị cầm tù, là họ đã “thăm viếng Ta.” (Mt. 25: 36)

Trước khi tham dự trong Chương trình này, tôi thật đã chẳng hiểu điều ấy có nghĩa là gì.  Những người đang bị tù là vì họ đã gây ra tội ác hay gây thiệt hại cho người khác. Và trong khi làm như thế, họ cũng gây thiệt hại cho chính mình.  Thánh lễ là nơi Chúa có thể ban ơn chữa lành và sự phục hồi.  Họ càng suy nhược bao nhiều thì, cũng như Phép Thánh Thể, càng có thể chia xẻ với người khác bấy nhiêu qua việc phục vụ. Từ một người chỉ có muối, họ có thể trở thành muối cho thế gian.

Một Cuộc Hành Trình Cá Nhân

Được chứng kiến sự suy đồi của các tù nhân, lòng chân thành và khiêm tốn của họ làm cho tôi tin tưởng mãnh liệt hơn việc tôi được bình an của Chúa tại nơi đây ở Trại Elmwood này, trong vai trò một người thừa tác viên.. Tôi lớn lên trong một gia đình đổ vỡ, và cây đàn mà tôi xử dụng là cây đàn của ba tôi.  Tôi và ba tôi không mấy khi đồng ý với nhau về chuyện gì, nhưng chúng tôi gần nhau vì chúng tôi cùng yêu âm nhạc.  Ông mất ngày 8 tháng 12 năm 2001, vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm.  Trong khi chơi đàn ở Elmwood tôi thường tưởng tượng Ba tôi cùng chơi đàn với tôi, và chúng tôi cùng đi với Đức Mẹ.  Điều này, cùng với sự chứng kiến những người tù nhân có lòng thờ phượng kính mến, lòng chân thành và lòng khao khát Chúa nơi họ làm cho tôi hăng hái hơn trong sinh hoạt mục vụ này, nhất là khi tôi cảm thấy không xứng đáng hoặc chưa đủ khả năng.  Được tham gia sinh hoạt Mục vụ tù nhân tại Trại Cải Huấn Elmwood này đã trở nên một hành trình cá nhân cho tôi đưa tôi đến gặp gỡ Chúa Giê-su.

Những Con Người Cầu Nguyện

Tôi cảm thấy có phước được giúp trong Thánh lễ hàng năm của Đức Cha Cantú vào ngày lễ Tôn vinh Mẹ (Mother’s Day) và lễ Tôn vinh Cha (Father’s Day). Trong Thánh lễ sau cùng vừa qua, Đức Cha đã ra cho họ một bài tập: Hãy để Chúa yêu mến họ, vì Chúa là Tình Yêu, và hãy để cho tình yêu ấy lan truyền cho người khác.  Được nghe những lời ấy làm tôi suy nghĩ đến sứ mệnh mang Chúa đến cho người khác là sứ mệnh của tất cả mọi người, không chỉ là của những người thừa tác viên hay của tôi. Tất cả chúng ta đều suy nhược và tan nát, nhưng ngay chính những người suy nhược hay tan nát cũng có thể giúp chữa lành thế giới.  Ngay trong trại tù này, những người tù nhân vẫn cầu nguyện.  Trong trường hợp của tôi, lúc đầu tôi chỉ nghĩ là tôi mang Chúa Giê-su đến cho họ, những người tù tội.  Điều tôi chẳng nghĩ tới là qua họ mà tôi được gặp Chúa Giê-su.  Xin đừng sợ khi đi thăm viếng một trại tù! Xin cứ đến, tỏ lòng yêu thương như Chúa Giê-su đã dạy chúng ta yêu thương, và lắng nghe người khác, rồi tất cả mọi nỗi lo âu sẽ biến mất.


Melvin ‘Binoy’ Bautista làm việc ở Văn Phòng Giám Định Thuế của Quận hạt Santa Clara.  Anh và vợ anh là giáo dân của Giáo xứ St. Julie Billiart ở San José và Anh Chị đang tham gia ca đoàn ngày Chúa nhật.  Hiện Anh đang theo học Cao Học về Mục Vụ, chú trọng riêng về ngành Công Lý Phục Hồi và Mục Vụ Tuyên Úy ở Trường Đại Học Santa Clara.