Share this story


 |

Mục tiêu và điểm chiến lược của việc hình thành kế hoạch mục vụ Tiếng Việt

Các Bí tích/ hoặc phép Thêm sức cho người Trưởng thành

Điều đáng ghi nhớ nhất là người dạy giáo lý Thêm sức khá gần với chúng tôi về tuổi tác và có thể đồng cảm.  Được thêm sức có nghĩa là tôi có thể làm phép cưới trong Giáo hội một ngày nào đó. ~Edgar Bermeo, Stanford Health housekeeping, tín hữu xứ St Martin, Sunnyvale

Lúc em được thêm sức thật là một cảm nghiệm đặc biệt trong đời, và em rất thích vì có gia đình và bạn bè ở bên. Điều này biến đổi em thành một người trưởng thành hơn, giúp em có trách nhiệm hơn về chính mình và những gì mình làm cả về mặt cá nhân và tâm linh ~ Jordan Nguyen, lớp 12

Cháu gái của tôi luôn là người đặc biệt trong đời tôi, và khi được cháu chọn làm mẹ đỡ đầu, tôi xúc động rộn ràng nhưng cũng muốn hiểu tầm quan trọng về trách nhiệm được trao cho tôi. Đây thật là một cảm nghiệm phong phú cho cả cháu tôi và tôi.  Điều đáng ghi nhớ nhất là những người hướng dẫn tinh thần đã luôn chân thành. ~ Cintia Kareli Loaiza Aragón, nội trợ, thuộc xứ Saint Athanasius.


Một điều tác động đến tôi khi quyết định muốn lãnh các bí tích và tham gia trọn vẹn vào đời sống Hội thánh là tôi muốn làm gương sáng cho con gái mình.  Mục đích khác nữa là tôi muốn học biết về Chúa Giêsu Kitô để có thể trả lời những câu hỏi của con gái tôi về đức tin. Tôi thấy gia đình mình đang đến gần Thiên Chúa hơn. ~Karla Loaiza, thuộc xứ Saint Athanasius 

Em muốn tham gia các sinh hoạt xứ đạo, và việc được thêm sức cho em thêm hiểu biết và sức mạnh để giúp Giáo hội.  Khi được thêm sức, em thấy mình như được thêm hăng hái và sức mạnh để trở thành một người tốt hơn.  ~ Huy Nguyen, lớp 12, Silver Creek High School, tín hữu xứ Saint Maria Goretti

Em tin rằng bí tích [Thêm sức] này là một bước quan trọng trong đời mình, giúp em hiểu biết sâu xa hơn về đức tin, và đón nhận những giá trị của Giáo hội.  Điều này giống như một hành trình hào hứng!  Mỗi một lần học hỏi gây hào hứng khi em biết thêm về đức tin của mình và đến gần ngày lãnh bí tích hơn. Nếu em có thể giải thích tầm quan trọng của bí tích này cho một người nào, em sẽ nói rằng đó là một hành trình tự khám phá về mình và một con đường giúp củng cố liên hệ với Thiên Chúa. ~ Oswaldo Hernandez Campos, lớp 12

RCIA (Tiến trình Dự tòng)

Tôi đã tìm hiểu và tham gia nhiều tôn giáo (từ xa), mong tìm được một tôn giáo có ý nghĩa cho mình.  Tôi may mắn được làm việc với Giáo phận San Jose và đã tìm được Công giáo là đạo phù hợp với điều tôi tin và yêu mến.  Một điều đáng ghi nhớ đối với tôi là đứa con gái tuổi “teen” của tôi cùng tham dự Tiến trình Dự tòng với tôi.  Hai cha con chúng tôi từng tự mình suy nghĩ về đức tin Công giáo, và khi tôi nói về ý định (theo đạo), con gái tôi lập tức xin được tham gia.  Douglas Roberts, Sr. Manager of Information Technology, thuộc xứ Saint Clare 

Tiến trình Dự tòng thường bao gồm những người hướng dẫn rất tích cực hoạt động trong Giáo hội.  Trong thời gian này, và qua họ, người tham dự được liên kết nhiều với xứ đạo, đặc biệt là giúp cho những người nhút nhát như tôi, khó mà lại gần những ai mình chưa biết.  Tôi thấy mình thật sự là thành phần của xứ đạo khi đến lúc lãnh các bí tích khai tâm. .~ Jennifer Rodriguez, nguyên là Sr. Manager in Tech Support, thuộc xứ St Lucy

Tôi nhận ra khá rõ Thiên Chúa mời gọi tôi đi đến những thay đổi lớn lao trong đời mình.  Khi thực hiện những thay đổi như vậy, đức tin của tôi nên mạnh bạo hơn và dẫn đến việc tôi và bà xã bắt đầu đi dự Thánh lễ.  Các Thánh lễ ngày thường giúp tôi đi sâu hơn vào những điều Hội thánh giảng dậy, và tôi thấy mình “phải lòng,” say mê đạo Công giáo.  Nhận lãnh Thánh thể và phép giải tội đã thay đổi cuộc sống tôi.  Các bí tích này đã biến đổi linh hồn tôi một cách nhiệm mầu mà tôi không thể giải thích.   ~Jay Myers, Medical Device Sales, xứ St Lucy

Suy tư của các Hướng dẫn viên

[Là giáo lý viên] là cách tôi tạ ơn Thiên Chúa. Cecilia Lehang Trong Do, Network Design Engineer, xứ Saint Maria Goretti 

Tôi thấy mình thành một người nghiêm chỉnh hơn trong đời sống Kitô hữu và làm chứng cho giáo lý mà mình giảng dậy.  Liên hệ của tôi với Thiên Chúa đã trở nên ý nghĩa hơn.  ~ Oscar Rafael Ortiz Moreira, xứ Saint Athanasius

Tôi từng là một người hướng dẫn cho 15 cuộc tĩnh tâm cho giới trẻ.  Nhưng không có tĩnh tâm nào giống như DYR (Tĩnh tâm Giới trẻ của Giáo phận).  Khi đến nơi, tôi nghĩ là mình đã biết điều gì sẽ xảy ra, và tôi vẫn kinh ngạc. Nếu bạn không biết đến DYR hoặc chưa có kinh nghiệm tĩnh tâm, bạn sẽ kinh ngạc. ~ Bernie Nguyen, Software Product Manager, Part-time Academic Advisor, tham gia mục vụ giới trẻ lâu năm tại xứ Most Holy Trinity