Share this story


 | Father Sergio Ovando

Một Mẫu Gương của Thiên Chúa Người Cha Nhân Lành

Suy Tư của Cha Sergio Ovando về Giám Mục McGrath Người Linh Mục Đàn Anh Hướng Dẫn

Người đàn anh hướng dẫn là người hướng dẫn và chứng kiến những tiến bộ của một người khác. Trong đời sống linh mục, người đàn anh hướng dẫn còn hơn thế nữa; người đàn anh hướng dẫn là người không chỉ là người dạy bảo những quan niệm trừu tượng nhưng còn dạy bảo những điều cụ thể trong cách sống.  Là người đàn anh hướng dẫn và chứng kiền các tiến bộ của các linh mục trong Giáo phận San José, Đức Cha McGrath đã chia xẻ nhiều điều với các linh mục của Ngài và hướng dẫn các linh mục cách sống cụ thể theo ơn gọi của mình.

Đức Cha McGrath đã hướng dẫn chúng tôi trở thành những người hướng dẫn. Vai trò người hướng dẫn đối với Ngài, không chỉ là giúp người khác thi hành công việc, nhưng còn là lắng nghe và mong muốn được nghe người khác nói, kể về những khó khăn và những điều mình cần. Ngài còn khuyến khích chúng tôi tin tưởng vào những người khác.  Là sản phẩm tốt đẹp của Công Đồng Vatican II, Đức Cha tin tưởng vào vai trò của lương tâm nơi mỗi người. Món quà đáng quý nhất của Đức Cha McGrath để lại cho linh mục chúng tôi là bài học tin tưởng vào con người.  Một khi mình tin tưởng vào ai thì điều ấy có thể làm cho người ấy thay đổi, cũng giống như lòng nhân hậu thay đổi một người.

Đức Cha dạy rằng điều làm cho con người trở nên cao cả không phải là chức tước hay địa vị trong xã hội nhưng chính là vì người ấy được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Điều xác tín này không làm cho Ngài bỏ qua phương diện đào luyện tri thức của các linh mục để nâng cao trí tuệ. Đức Cha McGrath đã cổ võ sự theo đuổi để lấy được bằng cấp cao, gồm có 4 bằng tiến sĩ về Giáo Hội học, trong các linh mục đã theo học các trường ở Roma và ở Hoa kỳ. Đồng thời Ngài cũng khuyến khích mọi người đọc sách báo, học hỏi, và trau dồi kiến thức.

Một bài học đáng quý khác của Đức Cha là một bài học bằng tình bạn, là một cách âm thầm các linh mục và nhiều người khác, kể cả giáo dân, gọi Ngài là PJ. Cách gọi thân thương này làm cho chúng tôi tin tưởng nơi Ngài và gần gũi với Ngài, nhưng cũng còn là một biểu lộ sâu xa rằng Đức Cha quan niệm người nào cao cả không phải do địa vị ngoài xã hội hay trong Giáo Hội, vai trò chính trị hay ngay cả chức tước, nhưng do việc người ấy đáp lại ân sủng Chúa thế nào.

Hiển nhiên tôi đã được đánh động do lòng tốt của Ngài, thể hiện lòng nhân hậu của Chúa là người Cha nhân lành.  Ngài thường lặp lại câu Phúc âm khi Chúa Giê-su nói: “Ta đói và các người đã cho ăn…” (Mt. 25: 35-40).  Ngài cũng thường dẫn chứng hình ảnh của những người siêu phàm như Thánh Gioan Thánh Giá, Đấng đã nói: “Trong giờ hoàng hôn của cuộc đời, chúng ta sẽ được xét xử trong tình yêu.”  Lòng nhân hậu này dẫn đến việc tìm ra những điều tốt nơi những người khác và đối xử một cách phù hợp.  Đức Cha McGrath dạy cho tôi rằng đừng bao giờ lo sợ mình quá tốt với người khác, ngay cả khi những người khác không hiểu hay không chấp nhận.

Và sau cùng, Đức Cha McGrath đã làm gương về lòng biết ơn trong nhiều cách khác nhau. Ngài đã sống tin tưởng rằng sự biết ơn người khác cho thấy mình biết ơn vì tất cả những gì mình đã nhận được, cho dầu chỉ là những điều rất nhỏ nhặt. Một ngày trước hôm Ngài qua đời, Ngài gọi điện thoại qua hình ảnh và nói chuyện với gia đình và bạn hữu cùng cám ơn mọi người về những gì họ đã làm cho Ngài.  Đức Cha McGrath thật đã chết như cách Ngài đã sống.


Cha Sergio Ovando hiện đang phục vụ tại Giáo xứ Saint Catherine of Alexandria.

Đọc bài viết này bằng tiếng Anh!