Share this story


 | Bài của Lm. Đinh Đức Hảo

LÒNG TIN MẠNH MẼ, BẤT KHUẤT

Cộng đồng người Việt trong Giáo phận nhà

Chỉ cần gõ mấy chữ “Little Saigon” là bạn sẽ thấy xuất hiện trên mạng nhiều khu vực mang danh hiệu nói trên tại California và các nơi khác. Phía Đông San Jose có nhiều cửa tiệm và cơ sở của người Việt. Không lạ gì, vì đây là thành phố có đông người Việt nhất hải ngoại (10 phần trăm dân thành phố).  Còn thung lũng Santa Clara có số người Việt đông thứ nhì so với các địa hạt khác (tám phần trăm dân số).

Tất cả bắt đầu từ ngày Sài Gòn thất thủ năm 1975, khi làn sóng tị nạn đầu tiên rời Việt Nam để tìm tự do, với 125,000 người được vào Hoa Kỳ. Vài năm sau, nhiều người dời về California và Texas, với khí hậu dễ chịu và có sẵn gia vị từ Á châu.  Rồi họ tìm đến thung lũng điện tử, nơi có nhiều việc làm hợp với sự khéo tay, cần mẫn của họ.  Chẳng bao lâu, các nhà hàng, tiệm móng tay của họ mọc lên tại phía Đông San Jose, trung tâm thành phố, và nhiều nơi khác.

Tuy Việt Nam chỉ có tám phần trăm dân số theo Công giáo, tỉ lệ Công giáo trong số người Việt tại Mỹ là 30 phần trăm, có lẽ vì họ dễ bị bách hại tại quê nhà.  Trong thời gian đầu tại Bay Area, họ đến các nhà thờ từ vùng San Mateo cho đến thung lũng Santa Clara.  Rồi cộng đồng tại thung lũng trở thành họ đạo Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo năm 1985.  Tước hiệu nói lên lòng sùng kính của họ đối với Đức Mẹ và con số 130,000 đấng tử vì đạo tại quê nhà, trong đó 117 vị được phong thánh năm 1988, và một chân phước năm 2000.

Khi họ đạo tăng trưởng, nhà thờ Saint Patrick thành nơi thờ phượng chính.  Họ đạo trở thành xứ tòng nhân năm 1999.  Sau khi nhà thờ Saint Patrick bị hoả hoạn năm 2012, xứ đạo mang tên Đức Mẹ La Vang.  Ngoài ra, bảy xứ đạo khác và Trung tâm Công giáo cũng có mục vụ cho người Việt.

Con số người Công giáo gốc Việt tại Mỹ thật khiêm tốn (dưới một phần trăm trong Giáo hội), nhưng họ gây chú ý vì năng lãnh các bí tích, và có nhiều ơn gọi linh mục, tu sĩ.  Người Việt chiếm gần 12 phần trăm con số các chủng sinh tại Mỹ, và có khoảng 900 linh mục gốc Việt trong Giáo hội Hoa Kỳ.

Tại hội ngộ toàn quốc “Hành trình Emmaus VII” năm 2017, hằng trăm linh mục gốc Việt quy tụ tại San Jose.  Trong Thánh lễ ở Nhà thờ Chính toà Saint Joseph, Đức Cha McGrath nói đến cuộc lữ hành đức tin của hai cụ Abraham và Sara, và hành trình đến Mỹ của người Việt như một hành trình đức tin hiện đại.  Ngài nhấn mạnh: “Lịch sử của dân Việt hải ngoại là một trường ca về lòng tin mạnh mẽ, bất khuất.”

Hy vọng rằng thế hệ trẻ của cộng đồng Công giáo Việt Nam trong Giáo phận tiếp tục tiến bước trong niềm tin, đồng hành trong hy vọng, như khẩu hiệu Năm đại phúc của Giáo phận.


Lm. Đinh Đức Hảo là tổng đại diện và chưởng ấn của Giáo phận, và cũng là cha sở Xứ Ascension, Saratoga.