Share this story


 | Father Christopher Bennett

Một Cuộc Sống Tận Hiến

Suy Tư của Cha Chris Bennett về Lòng Yêu Thương Những Người Đau yếu và Những Người Sống Bên Lề Xã Hội

Tôi gặp Đức Cha Patrick McGrath lần đầu tiên khi Ngài còn là Giám Mục Phụ tá ở TGP San Francisco và sau đó đã trở thành bạn của Ngài từ khi Ngài làm Giám Mục San José.

Đức Cha McGrath là người có tâm hồn rất quảng đại. Tôi thường chở Ngài đi thăm các bệnh nhân ở nhà thương để nói chuyện với họ và ban Bí tích Xức Dầu cho họ.  Nhiều người đang trải qua những thời gian rất khó khăn, và sự có mặt của Đức Cha đã mang lại nhiều an ủi qua lời cầu nguyện, qua nụ cười và đã nâng lòng họ lên.  Ngài cũng rất ân cần và lưu tâm đến những người sống bên lề xã hội.

Kết quả của lòng quan tâm và ân cần dành cho người khác thường thể hiện trong nhiều cách. Qua Hội Công Giáo của Người Ý ở Giáo xứ Santa Teresa, Ngài đã tổ chức những Thánh lễ dành cho những người bị điếc hoặc khó nghe.  Ngài đã thúc đẩy việc cho các trẻ em bị điếc được chịu Mình Thánh Chúa.  Ngoài ra, Ngài cũng thường có mặt trong các sinh hoạt thể chất hay tâm lý và sinh hoạt thiêng liêng của các em tật nguyền, cũng như thường khuyến khích các giáo lý viên xử dụng những phương cách tốt nhất cho các trẻ em bị tật nguyền.

Và sau cùng, Đức Cha PJ đã giúp cho cuộc sống của nhiều gia đình được tốt đẹp hơn cũng như giúp cho những người lạc lối qua lòng quảng đại về thời gian và lòng tận tụy của Ngài, nhất là những người đau yếu và những người mà xã hội bỏ quên.  Ngài đã thi hành Bí tích bằng sự hiện diện của Ngài.  Sự có mặt và lời cầu nguyện của Ngài vẫn còn chiếu sáng trong khắp cộng đồng của chúng ta.

Thiên Chúa đã mỉm cười với Ngài, và Ngài đã mang theo nụ cười ấy thật tốt đẹp.  Đức Cha PJ thường hay nói đùa rằng “Rồi Anh/Chị sẽ nhớ tôi khi tôi không còn,” và chúng ta thật tiếc nhớ Ngài.  Một danh từ tôi phải dùng đế nói về Ngài là “tận hiến,” và chính tôi là người được cảm hóa qua tình yêu cao cả của Ngài.  Chúng ta tiếc nuối cuộc sống tận hiến của Ngài hơn Ngài tưởng rất nhiều.  Xin cho linh hồn Ngài được an nghỉ bên cạnh Chúa. Amen.


Cha Chris Bennett hiện là Cha sở Giáo xứ St. Christopher

Đọc bài viết này bằng tiếng Anh!