Share this story


Anh Chị Em thân mến trong Chúa Kitô,

Thiên Chúa luôn mời gọi dân mình bước vào một cuộc hành trình. Ông Abraham đã được kêu gọi rời bỏ quê hương, tiến bước đến một miền đất mới và tin tưởng vào Thiên Chúa. Ông Môsê đã dẫn dân Do Thái thoát vòng nô lệ ở Ai Cập, trải qua 40 năm trong sa mạc và đến ven miền Đất hứa. Chúa Giêsu đã từ Galilê tiến về Giêrusalem trong hành trình cứu độ thế giới của Ngài. Thánh Augustinô ghi nhận rằng: “Giáo hội lữ hành giữa những bách hại của thế giới và với ơn an ủi của Thiên Chúa.” (Civ. Dei, 18, 51; LG 8).

Giáo Hội địa phương chúng ta, trong Giáo phận San José, cũng đã trải qua 40 năm tiến bước trong niềm tin, trong hy vọng, và trong lòng mến. Khi nhìn lại quá khứ, chúng ta biết ơn Thiên Chúa về sự hiện diện của Ngài và về những gì Ngài làm cho chúng ta, cho dân cư đa dạng thuộc Santa Clara County. Chúng ta cũng nghĩ về rất nhiều người – giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ – đã làm nổi bật hình ảnh đức tin, giáo dục, công bình xã hội, và sự quan tâm dành cho những người kém may mắn.

Chúng ta phải nhận ra rằng ngay giữa những thực tại sôi động hiện nay – trào lưu thế tục hoá, những bất bình đẳng về kinh tế và màu da, và cơn đại dịch đã và đang thay đổi gần như mọi phương diện trong cuộc sống chúng ta – Thiên Chúa vẫn đồng hành và nối kết chúng ta trong Chúa Kitô. Do đó, năm kỷ niệm của chúng ta không chỉ là một dịp để tổ chức lễ lạy, mà còn là cơ hội để tái cam kết thi hành sứ mạng của Chúa Kitô như những người môn đệ được sai đi.

Trên chặng đường trước mặt, chúng ta phải bồi đắp gia sản 40 năm phong phú và miền đất màu mỡ mà những người đi trước đã vun xới, hầu đối phó với những thử thách hiện nay. Chúng ta phải cố gắng làm cho các giáo xứ, các trường học, và các sinh hoạt mục vụ trong Giáo phận nên sinh động hơn trong vòng 40 năm sắp tới và sau đó nữa. Chúng ta sẽ tìm cách bạo dạn rao truyền Phúc âm trong miền thung lũng phì nhiêu về văn hóa bằng cách gặp gỡ những người khác, làm chứng cho niềm tin trong các cộng đồng, và sống ơn gọi của mình một cách trọn vẹn, trong khi vẫn nhớ rằng Thiên Chúa đã hứa hiện diện với chúng ta trên hành trình này.

Tôi mời gọi mọi người lắng nghe tiếng Chúa Thánh Linh trong Năm đại phúc này, khi Thiên Chúa kêu gọi chúng ta hiến dâng chính mình, đổi mới chính mình, để Phúc âm có thể biến đổi thế giới.  Mừng 40 năm thành lập Giáo phận! Hãy đồng hành trong hy vọng!

Đức Cha Oscar Cantú  •  Giám mục San José