| Đuc Ông Terrence J. Sullivan

“Giữ Cho Gia Đình Gần Nhau”

Những Suy tư về Đức Cha Pierre DuMaine, Giám mục tiên khởi Giáo phận San José

Tôi quen Đức Cha Pierre DuMaine từ khi ngài còn làm giám đốc điều hợp các trường Công giáo, và tôi làm giám đốc đặc trách chương trình giáo lý trong Tổng Giáo phận San Francisco. Chúng tôi thường gặp nhau tại những buổi họp, và sau đó thường dùng bữa tại một căn nhà nhỏ thuộc Trung tâm Presentation ở Los Gatos. Ngài là người nấu đồ ăn, một điều ngài thích làm và tỏ ra khéo léo trong việc này. 

Khi dùng bữa, chúng tôi nói đủ thứ chuyện, trừ chuyện về việc làm.  Thường thì ngài hỏi, “Cha đang đọc gì?” Ngài có nhiều sở thích, và lại muốn biết người khác chú ý đến điều gì khác. Tôi thấy hầu như lần nào ngài cũng tỏ ra hiểu biết nhiều về những đề tài tôi nêu lên, vì Ngài đọc nhiều.

Tại cuộc họp báo khi Giáo phận San José được thành lập vào năm 1981, một phóng viên của đài phát thanh tiếng Tây Ban Nha ở địa phương hỏi Đức Cha DuMaine một câu bằng tiếng Tây Ban Nha.  Ngay lập tức, ngài trả lời trôi chảy bằng ngôn ngữ của chính phóng viên – đây là khả năng của ngài mà tôi chưa bao giờ biết. Sau đó ngài cho biết đã học được ngôn ngữ này trong một mùa hè ở Tây Ban Nha.

Trong thời gian gầy dựng Giáo phận San José, nhiều lần ngài được hỏi là có kế hoạch gì cho Giáo phận. Đức Cha trả lời một cách đơn giản: “Các văn kiện của Công đồng Vatican II.” Các văn kiện của Công đồng nói đến vai trò của vị giám mục và liên hệ của giám mục với hàng giáo sĩ địa phương như những người cùng làm vườn nho cho Chúa. Đức Cha DuMaine đã mời tất cả hàng giáo sĩ trong Giáo phận cùng ngài tham dự một cuộc tĩnh tâm hằng năm đầu tiên, và ngài là người hướng dẫn, giúp chúng tôi cùng suy niệm về chức linh mục và sứ mạng của Giáo phận mới. 

Công đồng Vatican II đề cao tầm quan trọng của những cống hiến từ mọi người được thanh tẩy, chứ không chỉ của những người được chịu chức thánh. Khi chọn những người đứng đầu các văn phòng của Giáo phận, Đức Cha DuMaine không theo tiền lệ trong Giáo hội là dành vai trò này cho các linh mục, mà còn chọn các tu sĩ hoặc giáo dân.  Ngài còn lập Văn phòng Đặc trách Phụ nữ trong Giáo hội để bảo đảm là những tài năng của nữ giới được dùng đến trong Giáo phận.

Các văn kiện của Công đồng cũng đề cao tầm quan trọng của Phụng vụ - làm sao để trân trọng sự hiệp nhất của chúng ta trước bàn tiệc Thánh Thể. Để thực hiện điều này, Đức Cha DuMaine chọn Nhà thờ Thánh Giuse, thuộc xứ đạo đầu tiên của thành phố mang tên thánh nhân, làm Nhà thờ Chính tòa. Trong việc tân trang nhà thờ này, mà về sau đã trở thành một vương cung thánh đường, ngài cho đặt bàn thờ ở giữa cộng đoàn, để bàn thờ trở nên trung tâm và giúp mọi người quy hướng về đó.

Khi được hỏi về vai trò giám mục của mình, Ngài chỉ trả lời là “Để giữ cho gia đình gần nhau.” Ngài đã cố gắng tiếp xúc với những người không đồng ý hay bất bình với mình, mời họ đến nhà, và hết sức tìm cách hòa giải.

Đức Cha DuMaine là một người có nhiều tài năng và nhiều sở thích. Đối với tôi, ngài là một người bạn tốt, và đối với nhiều người trong Giáo phận San José, ngài là một món quà Chúa ban khi trở thành vị giám mục đầu tiên.


Đức Ông Terrence J. Sullivan là tổng đại diện Giáo phận San José, từ năm 1985 đến 1992. Ngài cũng là cha sở của Giáo xứ Thánh Gioan Vianney và Giáo xứ Thánh Lucy. Hiện nay ngài đang nghỉ hưu.