Share this story


 |

Trước khi Trở Thành Giám Mục San José

1945-1998

 

1945

  • Patrick Joseph McGrath sinh ra ở Dublin, Ái Nhĩ Lan

1964

  • Vào học Chùng Viện St. John ở Waterford, Ái Nhĩ Lan, năm 19 tuổi

1970

  • Chịu chức Linh mục ở Ái Nhĩ Lan và được bổ nhiệm đến Giáo xứ St. Anne ở San Francisco

1977

  • Đậu bằng Tiến sị Giáo Luật ở Roma, rồi trở về San Francisco

1979

  • Được bổ nhiệm làm Phụ tá về Giáo luật ở Tổng Giáo phận

1989

  • Được đề cử làm Giám Mục Phụ tá TGP San Francisco

1989-1996

  • Được bổ nhiệm làm Chưởng Ấn VP Tòa TGP San Francisco. Gặp Mẹ Tê-rê-sa khi Mẹ đến thăm Hoa kỳ năm 1986

1996-1998

  • Phục vụ tại một vài chức vụ khác nhau tại Tổng Giáo phận SF