Share this story


 | Marissa Nichols

Được Chúa Hướng Dẫn: Vụ Án Xin Phong Thánh cho Tôi tớ Chúa, Bà Cora Evans

Mike McDevitt và Mike Huston nói về Vai trò Quản Trị viên của mình

Khi được Cha Frank Parrish, SJ., hỏi về việc làm Quản trị viên các tác phẩm và bài viết của Đấng Tôi tớ Chúa là Bà Cora Evans,  - người đã trở lại Đạo Công Giáo, cư dân ở Boulder Creek, và là một người thần bí (mystic) đang được Tòa Thánh cứu xét để được nâng lên hàng Đáng Kính (Chân Phước), -  Ông Michael McDevitt đã trả lời, “Vâng.” Rồi Ông hỏi lại, “Quản trị viên là gì?”

Hơn 20 năm sau, Ông McDevitt khẳng định là chính Chúa đã trả lời cho câu hỏi ấy.  Ông đã viết nhiều trong phần giới thiệu của tài liệu “Những Bài Viết Chọn Lọc của Bà Cora Evans,” là một cuốn sách giới thiệu về Bà Cora, nói về những cuộc gặp gỡ của Bà với Chúa Ki-tô, với Đức Mẹ, và làm thế nào Bà đã được trao cho sứ mệnh loan truyền lòng sùng kính Mầu Nhiệm Nhân tính (Mystcal Humanity) của Chúa Ki-tô.

Ông McDevitt đã khoe về những liện hệ gần gũi với Bà Cora, vì Cha Frank Parrish là cậu của Ông và là Cha Linh hướng của Bà trong 12 năm, cho đến khi Bà qua đời vào năm 1957.  Người anh em bà con của Ông là Anh Mike Huston cũng đống ý nhận trách nhiệm theo đuổi án phong thánh cho Bà Cora.  Sự cộng tác giữa hai người bắt đầu từ năm 1993 khi Ông Michael McDevitt xin Anh Huston giúp và Cha Frank Parrish soạn chương trình tĩnh tâm 3 ngày dựa vào những suy tư của Bà Cora qua những bài viết của Bà.  Kể từ đó Anh Huston đã tận tâm lo cho việc xin phong thánh cho Bà Cora và vấn đề Mầu Nhiệm Nhân tính.

Bà Cora sinh năm 1904, là một người giáo dân, lớn lên và lập gia đình trong một Nhà thờ Đạo  Mormon ở Salt Lake City.  Theo lời kể của Bà về kinh nghiệm thần bí (mystical) lần đầu tiên với Đức Mẹ hiện ra khi Bà mới 3 tuổi, mà về sau Bà mới hiểu. Vào năm 1935 khi còn sống ở Ogden, Tiểu bang Utah, Bà bị ốm liệt giường và ở đầu phòng kia của Bà máy radio đang phát thanh Giờ Công giáo.  Mặc dầu không thích Công giáo, Bà Cora đã lắng nghe bài giảng của Đức Ông Duane Hunt về Đức tin Công giáo và Mẹ Maria.  Sau khi trở lại Đạo Công giáo, bà đã gây được nhiều ảnh hưởng và làm cho nhiều người Mormon trở lại Công giáo qua các bài viết và qua đời sống nhân đức của Bà, trước khi Bà dọn xuống California.

Những Nhân Chứng của Bà Cora

Vào năm 1945 Cha Frank Parrish được chỉ định làm Linh hướng cho Bà Cora, sau khi Bà và gia đình dọn xuống miền Nam California.  Ở đó Ông Michael McDevitt mới có cơ hội gặp Bà Cora: “Khi tôi cỏn nhỏ Bà Cora có đến thăm gia đình tôi, và tôi nhận ra Bà là một người rất đặc biệt. Còn Anh Mike Huston cũng có cơ hội gặp Bà Cora qua những liên hệ trong gia đình. “Bà ngoại tôi và ba má tôi rất gần với bà Cora.  Họ là những nhân chứng cho đời sống thánh thiện và cuộc sống thần bí của Bà.  Họ đã nhìn thấy Bà trong những cơn xuất thần ngây ngất của Bà và chứng kiến những dấu thương tích của Bà, mùi thơm của sự thánh thiện, và những nhân đức cao cả của Bà.  Họ đều là những người thân thuộc và là những người đã khuyến khích, nâng đỡ, và bảo vệ Bà trong 7 năm sau cùng của Bà.”

Khi được hỏi về những điều gì họ tin về trường hợp xin phong thánh cho Bà Cora, cả hai Ông Huston và McDevitt đều quả quyết là những điều Bà Cora đã viết là những soi sáng và có ích cho mọi người tín hữu.  Ngoài ra, họ còn cho rằngCora là một khuôn mẫu quan trọng cho Giáo Hội, đặc biệt cho những người Đạo theo và những người mẹ mất con.  Anh Mike Huston còn liên kết sứ mệnh của Bà Cora đề cao lòng sùng kính “mầu nhiệm Nhân tính của Chúa Ki-tô” vào việc phục hồi Phép Thánh Thể.  Mầu Nhiệm Nhân Tính  là việc Phục hồi Phép Thánh Thể hôm nay, Chúa Giê-su đã nói với Bà Cora về việc này cách đây 7 năm.  Mầu Nhiệm Nhân Tính là việc Phục hồi Phép Thánh Thể, và cuộc đời cũng như những bài viết của Bà Cora đã chứng tỏ như thế.”  Ông McDevitt cũng đồng ý với nhận định của Anh Huston. “Điều chính yếu của việc Phục hồi Phép Thánh Thể là sự hiện diện đích thực của Chúa Giê-su.  Sứ điệp của Bà Cora nhấn mạnh vào việc ấp ủ sự hiện diện của Chúa và rước Chúa vào lòng mỗi ngày.  Chúng ta là Đền thờ của Ngài, và Chúa Giê-su muốn sống cuộc sống phục sinh của Ngài trong nhân tính của chúng ta.”

Đời Sống Thiêng Liêng qua Phép Thánh Thể

Trang điện toán của họ giải thích sứ điệp của Bà Cora về đời sống thiêng liêng qua Phép Thánh Thể. “Mầu nhiệm Nhân tính của Chúa Ki-tô, một cách cầu nguyện khuyến khích con người sống với nhận thức về sự hiện diện của Chúa Giê-su trong đời sống hàng ngày của mình.”  Anh Mike Huston còn giải thích thêm, “Mầu nhiệm Nhân tính là một tiến trình mở rộng lòng mình và mời Chúa Giê-su đến mỗi ngày.”

Qua các dịp tĩnh tâm, cả hai Ông McDevitt và Anh Huston đã chứng kiến những thay đổi của việc sùng kính này.  Ông Huston nói, “Những buổi tĩnh tâm và những bài nói chuyện của chúng tôi đều dựa trên những chia xẻ Đức tin của những người tham dự.  Những điều họ chia xẻ, sau khi đọc và suy tư những bài viết của Bà Cora, thật là sống động và nâng lòng chúng ta lên, cho thấy rằng những điều này đã có ảnh hưởng với họ như thế nào.”  Ông McDevitt nói, “Việc chia xẻ Đức tin và Thánh Lễ, trong môi trường tĩnh tâm với hàng ngàn giáo dân tham dự, đã là một tiến trình cải đổi.”  Khi được hỏi việc cải đổi đối với cá nhân Ông thế nào, Ông cho biết, “Tôi biết rằng tôi phải sống với Phép Thánh Thể để có thể dạy cho người khác.  Đó là cách tôi sống, là phương cách cầu nguyện tôi đã dạy, đó cũng là cách dành cho mọi giáo dân.”

Suy Tư về Tiến Trình này:

Ông McDevitt, người đầu tiên đồng ý làm quản trị viên, ngày càng hiểu thêm về vai trỏ của mình: “Khi tôi suy nghĩ về cơ hội được làm quản trị viên, tôi thấy mình càng khiêm tốn. Trong những năm đầu mang vai trò mục vụ này, tôi thường tự hỏi một cách vô tư: ‘Lạy Chúa, Chúa có chắc đã tìm đúng người không?’ Nhưng bây giờ tôi nhận ra vai trò của tôi chung quy được tóm gọn là làm công việc mà tôi phải làm thôi.”  Anh Michael Huston xác nhận rằng việc học qua những tiến trình mà Giáo Hội ấn định cho việc phong thánh thật không phải dễ, “tiến trình phong thánh rất phức tạp đối với chúng tôi là những người cáo thỉnh viên cho một trường hợp xin phong thánh cho một giáo dân.  Chúng tôi không hiểu và không có kinh nghiệm về Giáo luật, nhưng cuộc hành trình của chúng tôi cũng đầy ngạc nhiên.”

Những xác tín của cả hai người quản trị viên về trường hợp xin phong thánh cho Bà Cora vẫn không thay đổi, và lòng họ không nao núng.  Đối với Anh Huston, “tôi nhận ra rằng công việc của Bà Cora rất quan trọng đối với Giáo Hội, và Chúa Giê-su muốn cho cuộc đời của Bà và công việc của Bà được mọi người biết tới.  Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Chúa muốn tôi tham gia vào công tác mục vụ này.”  Ông McDevitt cũng chia xẻ ước vọng như thế.  “Tôi tiếp tục được phấn khởi qua sự quan phòng của Chúa trong công việc này qua mọi lãnh vực của tiến trình xin phong thánh, kể cả người cáo thỉnh viên của chúng ta, ngân khoản, việc thiết lập ủy ban lịch sử, những giới hạn và ràng buộc về thần học, các chuyên gia Giáo luật, và người Cáo thỉnh viên ở Roma. Chúng tôi hoàn toàn được Chúa soi sáng và hướng dẫn trong tiến trình này.”

Được Chúa Hướng Dẫn

“Phương châm của chúng tôi bây giờ trở thành ‘Được Chúa Hướng dẫn,’ vì Ngài đã cất đi mọi trở ngại và mở rộng con đường chúng tôi để đi tới thành công,  Anh Huston giải thích, và kể, đối với Anh “Được biết thêm về cuộc đời của Bả Cora và những điều Bà viết đã làm thay đổi Đức tin của tôi và làm cho tôi yêu mến Chúa Giê-su hơn.”  Những điều Bà Cora viết cũng đã làm cho Ông McDevitt sống gần Chúa hơn, “khi còn là một thanh niên, tôi đọc bản thảo của cuốn The Refugee from Heaven (Người Tỵ Nạn từ Thiên Đàng).  Câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giê-su đã gây ảnh hường đến Đức tin của tôi rất nhiều và tôi thấy cảm phục đời sống thiêng liêng sâu xa của Bà Cora.”  Ông McDevitt đã chia xẻ một lời cầu nguyện của Bà Cora: "Xin Chúa chúc lành cho Bạn với tất cả ước muốn của Cha Hằng Sống và chúc lành cho mọi ước nguyện của tâm hồn Bạn.”  Đối với cả hai người, những lời chúc lành này chính là được tham gia vào công tác xin phong thánh cho Bà Cora.  Anh Mike Huston nói, “Phổ biến về Mầu nhiệm Nhân Tính và tham gia tiến trình xin phong thánh cho Bà Cora là trách nhiệm vô cùng lớn lao của tôi trong 29 năm qua và là ân huệ lớn lao nhất.”

Bà Cora mất vào năm 1957 ở Boulder Creek, California, và được chôn cất ở Nghĩa trang Santa Clara Mission.  Án xin phong thánh của Bà được Giáo Phận Monterey khởi sự vào năm 2011, sau đó được chấp thuận và chuyển cho Tòa Thánh vào năm 2023, sau thời gian 12 năm điều tra.  Thông thường phải có hai phép lạ trong tiến trình phong thánh.

Cora standing next to Fr. Frank

Anh Mike Huston sống và lớn lên ở Los Angeles và theo học Trường Đại Học Santa Clara.  Anh làm cho Hãng Towers Perrin ở San Francisco trong chức vụ Phó Chủ Tịch Điều Hành và Giám Đốc Hành chánh miền Tây Hoa Kỳ. Anh cũng là giáo dân của Giáo xứ Sacred Heart trong nhiều năm.

Ông Michael McDevitt là một diễn già và là một người tổ chức tĩnh tâm có uy tín. Ông là Giám Đốc của Tổ chức Mystical Humanity of Christ, Inc. (Mầu Nhiệm Nhân Tính của Chúa Ki-tô), một tổ chức Công giáo vô vị lợi và là một nhà xuất bản. Ông và vợ là Bà Pam là giáo dân của Giáo xứ Saint Catherine Siena ở Burlingame, California. Họ có 4 người con và 8 cháu nội ngoại.