Share this story


 | Giám Mục Oscar Cantú Giáo Phận San Jose

Đức cha Cantú tuyên bố nối lại các thánh lễ ngoài trời

Kính gửi các Linh mục, Giáo sĩ, tu sĩ, và giáo dân trong Giáo phận San Jose,

Cơn bệnh dịch Corona đã tàn phá chúng ta trong nhiều cách.  Nhiều người trong chúng ta đã mất người thân, người hàng xóm, và hàng triệu người đã mất công việc là phương thế sinh sống của họ, và rất nhiều người trong chúng ta phải sống trong lo sợ phải bị lây nhiễm.

Vì sự quan tâm cho đời sống và sự an toàn cho mọi người, đặc biệt là những người yếu kém trước cơn bệnh dịch, chúng ta đã ngưng mọi sinh hoạt thờ phượng chung kể từ giữa tháng 3. Trong thời gian này những quan tâm của chúng ta chú trọng đến hai phương diện: sự an toàn và cuộc sống của mọi người, nhất là những người yếu kém và thiếu sức khỏe, và sự nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mọi giáo dân.  Mặc dầu chúng ta đã cố gắng giữ liên lạc với mọi giáo dân theo phương cách an toàn, chúng ta mong mỏi được cùng sinh hoạt lại với nhau.

Sau khi đã thảo luận và có sự đồng tình của các Cha sở và Hội đồng Linh mục, các nhà thờ và nhà nguyện trong Giáo phận có thể được cử hành các sinh hoạt chung ngoài trời kể từ ngày thứ Hai 15 tháng 6 năm 2020.

Chúng ta sẽ tuân thủ những hướng dẫn của Cơ Quan Y Tế Quận hạt Santa Clara là cơ quan đã cho phép việc cử hành các nghi thức ngoài trời với số người tham dự không quá 25 người. Chúng ta cũng sẽ buộc những người tham dự từ 6 tuổi trở lên phải mang tấm che môi miệng, giữ khoảng cách 6 feet với những người không phải cùng một gia đình, và phải rửa tay trước khi vào tham dự và trước khi rước lễ.

Điều quan trọng cần nhớ là việc cử hành các nghi thức chung gần gũi nhau không để cho việc lây nhiễm trở nên trầm trọng hơn, nên chúng ta sẽ giữ các biện pháp an toàn này.  Nếu việc lây nhiễm không gia tăng và không có nhiều người phải vào bệnh viện thì số người tham dự và các cơ sở khác có thể sẽ được nới rộng hơn.

Tôi xin kêu gọi mọi giáo dân tuân theo những hướng dẫn của giáo xứ liên quan đến chương trình cử hành của Giáo xứ và thể thức tham dự chung. Việc miễn cho giáo dân không phải tham dự Thánh lễ ngày Chúa nhật vẫn còn có hiệu lực trong Giáo phận, cho đến khi có thông báo mới. Các giáo xứ vẫn tiếp tục phát trực tuyến các Thánh lễ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau.  Hãy tỏ lòng bác ái cho nhau.  Và hãy tỏ ra tinh thần trách nhiệm thiêng liêng cho sự an toàn chung, nhất là cho những người yếu kém.

Trong Chúa Ki-tô,

Giám Mục Oscar Cantú

Giáo Phận San Jose