Share this story


 |

ĐạI hộI giớI trẻ thế giớI

“Đức Mẹ đứng lên và vội vã ra đi.”

 

Ngày Giới Trẻ Thế Giới là gì?

Ngày Giới Trẻ Thế Giới (WYD World Youth Day) là một Đại hội lớn, mỗi 2 hoặc 3 năm, quy tụ những người trẻ từ 16 đến 35 tuổi, để cùng nhau chia xẻ niềm tin Công giáo của mình. Hàng trăm ngàn người trẻ tham dự cuộc hành hương để cùng cầu nguyện và thờ phượng Chúa trong những nghi thức có tầm mức quốc tế. Năm nay Đại Hội Giới Trẻ Thề giới sẽ được diễn ra ở Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8.

Chủ Đề của Đại Hội là gì?

Chủ đề năm nay dựa vào Thánh Kinh Lu-ca, Đoạn 1: 39: "Đức Mẹ đứng lên và vội vã ra đi.” Trong khi chọn chủ đề năm nay ĐGH Phan-xi-xô có nói:

“Chủ đề cho Đại Hội Giới Trẻ ở Panama (năm 2019) là: "Này tôi là tôi tá Chúa. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.” (Lc 1: 38) Và sau biến cố ấy, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình – đến Lisbon vào năm 2023 - với lòng hăng hái đáp lại lời kêu gọi của Chúa mà chỗi dậy… Sau khi chịu truyền tin, Đức Mẹ cũng có thể chỉ quan tâm lo lắng cho mình trước hoàn cảnh mới, nhưng ngược lại Đức Mẹ đã hoàn toàn phó thác cho Chúa.”

ĐGH còn nói; “Sự vội vã của người thiếu nữ Na-gia-rét cũng chính là sự vội vã của những người đã nhận được những ân huệ cao cả của Chúa và cảm thấy mình phải ra đi chia xẻ những ân huệ ấy, để cho những ân huệ mình đã nhận được cũng lan tỏa nơi những người khác. Đó là sự vội vã của những người biết đặt nhu cầu của người khác trước nhu cầu của mình. Đức Mẹ chính là mẫu gương của một người trẻ không ngẩn ngại quan tâm đến người khác và tìm cách phục vụ những người khác.”

Vào đầu tháng 5 ĐGH cũng đã gửi thông điệp cho những người đang chuẩn bị tham dự Đại Hội kêu gọi họ nói chuyện với những người già: "Hãy nói chuyện với Ông Bà của mình. Họ sẽ giúp các con thêm khôn ngoan.”

Vài Nét Lịch Sử

Đại Hội Giới Trẻ Thế giới được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II thiết lập vào năm 1985. Đại Hội thường kéo dài khoảng một tuần lễ.  Năm nay Đại Hội được tổ chức ở Lisbon là nơi chỉ cách Fatima dưới 100 dặm, nơi có Đền thánh kính Đức Mẹ Fatima.


Các Đại Hội trước đây và các Chủ Đề

 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II

1986 – tại Roma, nước Ý: Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. - 1Pt 3: 15

1987 – tại Buenos Aires, nước Argentina: Còn chúng ta, chúng ta đã biết tình yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đã tin vào tình yêu đó. 1Gn 4: 16

1989 – Santiago de Compostela, nước Tây Ban Nha: Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. - Gn 14: 6

1991 Czestochowa, nước Ba Lan: Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử. - Rm 8: 15

1993 tại Denver, Hoa kỳ: Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. - Gn 10: 10

1995 tại Manila, nước Phi Luật Tân: Như Cha đã sai Ta thì Ta cũng sai anh em. - Gn 20: 21

1997 tại Paris, nước Pháp: Thưa Thầy, Thầy ở đâu? Đến mà xem.” - Gn 1: 38-39

2000 -  tại Roma, nước Ý, Năm thánh: Ngôi Lời đã trở nên người phàm và ngự giữa chúng ta. - Gn 1: 14

2002 – tại Toronto, nước Canada: Anh em là muối cho đời. Anh em là ánh sáng cho trần gian. - Mt 5: 13-14

2005 – tại Cologne, nước Đức: Chúng tôi đến thờ lạy Ngài. – Mt. 2: 2

 

Đức Giáo Hoàng Bê-nê-dic-tô XVI

2008 - ở Sydney, Úc châu: Anh em sẽ nhận được Chúa Thánh Thần khi Ngài đến, và Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. TĐCV 1: 8

2011 - ở Madrid, Tây Ban Nha: Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô Giê-su, hãy kiên trì trong đức tin. - Col 2: 7

2013 ở Rio de Janeiro, nước Ba Tây: Hãy đi và làm cho muôn dân trở nên Môn đệ. – Mt. 28: 19

 

Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô

2016 - ở Krakow, nước Ba Lan: Phúc cho ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. - Mt. 5: 7

2019 - ở Panama City, nước Panama: Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như ý Ngài. - Lk 1: 38

2023 - ở Lisbon, nước Bồ Đào Nha: Đức Mẹ chỗi dậy và vội vã ra đi. – Lc. 1: 39