| Adam Cross

Có Chúa trong đời sống tâm linh

Khi nghe danh từ “mental health,” (sức khỏe tâm thần) bạn nghĩ gì? Có lẽ Bạn nghĩ đến khả năng tự chăm sóc mình, một ngườiđiên khùng,” hoặc có thể đang nằm trên ghế sofa tìm cách suy diễn về một giấc mơ kỳ quái. Trong khi thế giới có nhiều cách hiểu về sức khỏe tâm thần, Đức tin Công giáo cho ta một sự hiểu biết tốt đẹp về sức khỏe tâm thần và về chúng ta. Nói một cách vắn tắt, sức khỏe tâm thần là những mối liên hệ.

 

Soi bóng

Thánh Augustinô người Hippo một lần đã giải thích Thiên Chúa Ba Ngôi thế này: Thiên Chúa Cha đã hiểu biết mọi sự về Ngài, và sự hiểu biết ấy thật tuyệt hảo, và sự tuyệt hảo ấy thực ra là Ngôi Hai, là Chúa Con. Và trong sự hiểu biết tuyệt hảo ấy, Ngài yêu mến Chúa Con, tuyệt hảo đến nỗi tình yêu ấy trở nên Ngôi Ba của Thiên Chúa, là Chúa Thánh Linh. Thánh Augustinô cho ta biết rằng Thiên Chúa Ba Ngôi hiểu biết và yêu mến Ngài một cách tuyệt hảo, và Ngài muốn chúng ta cũng yêu mến Ngài như vậy.

Một khi hiểu biết Thiên Chúa Ba Ngôi bằng tất cả sự hiểu biết và yêu mến, chúng ta có thể hiểu được sức khỏe tâm thần là sự thể hiện chân thực của đời sống Ba Ngôi. Mỗi lần chúng ta tìm cách hiểu chúng ta và yêu mến chúng ta như Chúa đã muốn chúng ta yêu mến, là lúc chúng ta có Chúa trong cuộc sống. Đây là cốt lõi của đời sống tâm thần, một sự liên hệ với chính mình.

Người bạn thân thiết nhất

Trong một phút, Bạn hãy tưởng tượng người bạn thân nhất của mình đang gặp chuyện khó khăn, Bạn làm gì để giúp? Có thể Bạn sẽ uống cà-phê hay nói chuyện qua điện thoại, và rất có thể Bạn sẽ đến an ủi. Và có thể Bạn sẽ đưa một vài lời khuyên hay giúp gì đó, nhưng trên tất cả, chính là sự có mặt, lắng nghe, và hiểu biết.  Khi nóí về đời sống tâm thần của chúng ta, chúng ta phải tự hỏi: Có phải tôi làm điều ấy cho tôi?  Có phải là chúng ta nâng đỡ, hiểu biết, và tìm cách giúp đỡ người bạn như cho chính chúng ta?  Đời sống tâm thần chính là có một sự liên hệ với chính mình, tìm hiểu những tư tưởng, những cảm xúc và kinh nghiệm để có thể giúp cho chính mình và phát triển trong khi có những quyết định sáng suốt và thánh thjiện hơn trong cuộc đời.

Tự Vấn Mỗi Ngày

Trong khi tìm cách trở thành một người bạn tốt nhất cho chính mình, Bạn có thể bắt đầu tự vấn chính mình mỗi ngày. Điều tốt nhất là ta có thể mời Chúa đến trong khi chúng ta thổ lộ mọi ý nghĩ và mọi cảm xúc. Để làm được như thế chúng ta nên bắt đầu đặt ra những câu hỏi này: Hôm nay tôi đã sống thế nào? Bây giờ tôi đang nghĩ gì? Làm sao tôi có thể mời Chúa đến để chia xẻ về những ý nghĩ và cảm xúc của tôi?  Hành động đon giản ngưng lại và tự vấn giúp chúng ta nhận ra Chúa. Hiểu biết về những cảm xúc và những ý niệm về cuộc sống giúp chúng ta suy nghĩ một cách chính chắn về cách hành xử caủ chúng ta và về những quyết định mà ta chọn lựa.

Đời sống tâm thần theo nhãn quan Công giáo giúp chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa dựng chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Điều này còn giúp chúng ta nhớ chúng ta được tạo dựng ra để hiểu biết và yêu mến chúng ta cũng như khi chúng ta được tạo dựng ra để hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta thiết lập mối quan hệ với chính chúng ta mỗi ngày và mời Ngài vào trong đời sống cảm xúc, suy nghĩ, và kinh nghiệm. Ngài mong mỏi được chúng ta mời vào trong cuộc sống nội tâm của chúng ta để chúng ta được gặp Ngài và gặp chính chúng ta một cách khác hơn.


Adam Cross có bằng Cố vấn về Hôn nhân và Gia đình ở California, và đã phụ trách Giới trẻ ở Giáo xứ trong 8 năm. Adam thường lấy Đức tin Công giáo để giúp cố vấn và hướng dẫn những người khác trên con đường hồi phục trở về với Chúa Ki-tô.