| Steve & Bridget Patton

Chàng: Chúng ta yêu nhau, nhưng sao khác nhau nhiều quá!

Chúng ta tính chuyện cưới nhau, nhưng thấy khác nhau nhiều quá, anh sợ sẽ không thành.

 

Nàng: Càng khác nhau thì càng lôi kéo nhau chứ!

Vâng, chúng ta thật khác nhau, nhưng vẫn bổ túc cho nhau. Chúng ta phải tin tưởng nhau.


 

Ý niệm về sự “khác biệt lôi kéo nhau” trong một mệnh đề về mâu thuẫn.

Một đàng là đúng. Sự lôi kéo nhau giữa một người đàn ông và một người đàn bà là sự khác biệt nhau. Thường thì chúng ta được lôi kéo vào những nơi hay những người khác vì những khác biệt với những gì chúng ta đã quen thuộc. Thi sĩ William Cowper đã viết, “Sự khác biệt là hương hoa của đời sống.” Hơn thế nữa, những gì khác biệt và đối nghịch giữa hai người lại là những gì bổ túc cho nhau và làm cho một đôi vợ chồng trở nên vững mạnh hơn.

Nhưng đàng khác, nó cũng là một điều huyền thoại. Sự thật là hầu hết người ta lấy nhau vì có những tương đồng về tôn giáo và văn hóa phong tục, cùng trình độ học vấn, về cái vẻ bên ngoài, cách tiêu tiền, bản tính, tuổi tác, những quan niệm chính yếu v.v… Người làm cha mẹ khôn ngoan thường thấy hài lòng – và an tâm – khi con mình tìm được vợ hay chồng không những tốt mà còn có những quan niệm giống nhau về cuộc sống.

Vậy ta nên làm gì?

Trước hết, không nên cầu may và để cho số mệnh định đoạt.

Một điều hiển nhiên được nhiếu người công nhận là những khác biệt quá lớn trong hôn nhân là những rủi ro cho hạnh phúc và sự bền vững. Hãy bàn hỏi cặn kẽ với một người cố vấn chuyên môn hay một người cố vấn tinh thần lớn tuổi hơn, khôn ngoan hơn mà hai người tin tưởng.

Sau đó, hãy suy nghĩ một cách thực tế.

Những khác biệt mà Bạn thấy lôi kéo và đáng yêu bây giờ rồi sau một thời gian sống chung lâu dài có thể sẽ trở nên những khó chịu phiền toái hay những gì đáng ghét. Bạn có thể làm gì hay sẽ làm gì được để ngăn ngừa nó khỏi xảy ra?

Ngoài ra, Bạn cũng biết là có những khác biệt  - chẳng hạn như những quan niệm chính yếu về cuộc sốntg – có tầm mức quan trọng hơn những điều khác, như sở thích.

Nếu Bạn là người rất sùng đạo và siêng năng đi nhà thờ, còn người kia thì chẳng tha thiết gì về đời sống đạo, đó là một khác biệt quá lớn, và rồi sẽ trở nên lớn hơn một khi có con cái. Kinh thánh có dạy rõ: “Đừng mang vào ách những người khác biệt, những người không có Đức tin.” (2Cor. 6: 14). Còn nếu một trong hai người thích đi chơi ngoài trời, còn người kia chỉ muốn ở nhà thì dầu sao cũng là chuyện có thể giải quyết được.

Và sau cùng, như Ông Benjamin Franklin có khuyên, “Trước khi lấy nhau, hãy mở to mắt mà nhìn, còn sau khi lấy nhau, chỉ mở mắt he hé thôi.”

Nói một cách khác, hãy tìm hiểu cho cặn kẽ mình sẽ làm gì và làm gì được. Rồi nếu lấy nhau rồi, hãy sẵn sàng sống cho phù hợp, chịu đựng, và yêu thương những khác biệt của nhau.