Share this story


By Oscar Cantú Bishop of San Jose | May 2020

Cập Nhật về việc Cử Hành Thánh Lễ trong Giáo Phận San José

Chúng tôi xin cập nhật về tình trạng hiện nay liên quan tới việc cử hành các Phép Bí tích trong Giáo phận San José. Thời gian vừa qua thật là khó khăn cho mọi người Công giáo vì không được quy tụ nhau tham dự Thánh lễ và các Bí tích khác như thường lệ. Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng vì muốn cho mọi người được an toàn trong hoàn cảnh dịch bệnh, nhất là những người không được khỏe mạnh.

Chúng ta biết Chúa luôn ở với chúng ta, nhưng chúng ta cũng biết rằng mình cần đề phòng và giữ an toàn cho nhau trong lúc nguy hiểm và khó khăn. Mặc dầu các nhà thờ và cơ sở tạm đóng cửa, các giáo xứ vẫn có Thánh lễ trực tuyến, có sinh hoạt mục vụ và vẫn liên lạc. Ngoài ra chúng ta cũng đang chuẩn bị cho việc cử hành lại các Thánh lễ với sự tham dự của giáo dân, và những biện pháp an toàn khác.

Giáo phận đã thảo luận với các giới chức hữu trách của tiểu bang và quận hạt về sự quan trọng của tôn giáo trong đời sống người dân và những quy tắc về an toàn trong khi cử hành các nghi thức công cộng. Điều đáng mừng là trong tuần qua cơ quan Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) đã cho phổ biến những hướng dẫn về y tế công cộng cho các sinh hoạt tôn giáo. Tuy nhiên thời hạn thi hành và số người tham dự các sinh hoạt công cộng chưa được ấn định ở Santa Clara County. Chúng tôi còn đang thảo luận với Cơ quan Y tế Santa Clara để cùng đưa ra những hướng dẫn và ấn định thời gian cho việc thi hành các hướng dẫn này.

Trong thời gian mấy tuần qua, một ủy ban đặc nhiệm của Giáo phận cũng đã soạn thảo những hướng dẫn và cách thi hành có tính cách vừa bảo vệ sức khỏe vừa giữ được an toàn trong các nghi thức đạo đức của chúng ta. Tuần này Đức Giám mục Cantu và Ủy Ban đã phổ biến những hướng dẩẫn này cho các giáo xứ. Hiện các giáo xứ đang tìm cách áp dụng các hướng dẫn theo nhu cầu và phù hợp với tình thế riêng, huần luyện những người có trách nhiệm mục vụ, và chuẩn bị những phương tiện cần thiết trước khi Cơ quan Y tế Quận hạt cho giải tỏa những ràng buộc hiện nay.

Trong khi chúng ta chia xẻ sự mong mỏi được đưa giáo dân trở lại với các Thánh lễ càng sớm càng tốt, chúng tôi muốn phối hợp với các giới chức y tế để việc thi hành được an toàn và bảo đảm là các giáo xứ chuẩn bị đầy đủ cho việc giữ khoảng cách, cho việc che môi miệng, và các biện pháp vệ sinh cần thiết để giảm thiểu việc truyền nhiễm. Chúng tôi sẽ phổ biến thêm tin tức ngay khi nhận được.

Trong thời gian chờ đợi và cho đến khi các Thánh lễ công cộng được cử hánh lại trong Giáo phận, các giáo xứ của chúng ta vẫn tiếp tục trực tuyền các Thánh lễ và thi hành các sinh hoạt mục vụ trên mạng theo nhu cầu thiêng liêng của các cộng đồng. Và mặc dầu sau khi Thánh lễ công cộng được cử hành lại, Thánh lễ trực tuyến và các sinh hoạt mục vụ trên mạng vẫn được tiếp tục cho các giáo dân có khả năng lây nhiễm cao, vì những người này còn phải ở nhà do lý do an toàn.

Xin tất cả Ông Bà và Anh Chị em tiếp tục cầu nguyện, giữ lòng kiên nhẫn, thông cảm, và nâng đỡ trong thời gian khó khăn này.