Share this story


 | Chân Dung Người Môn Đệ: Susan Skorey, Phó Chủ Tịch

Đưa Đức Tin vào Đời Sống và Nghề Nghiệp: Hội Doanh Nhân Công Giáo San José

Xin Bà cho biết Bà đã sinh hoạt bao lâu với tư cách là Đồng Chủ Tịch Hội Doanh Nhân Công Giáo ở San José, và cho biết đôi điều về kinh nghiệm của Bà trong vai trò lãnh đạo này.

Tôi nhận giữ vai trò này vào tháng 8 năm 2021. Trước đó tôi không có vai trò lãnh đạo gì, chỉ thường xuyên tham  dự, và làm Thừa tác viên Thánh Thể khi nào cần. Lúc đầu tôi tham dự vì hiếu kỳ, nhưng tiếp tục tham gia để tham dự Thánh lễ, chia xẻ tình bạn, và dự thuyết trình. Nghề kinh doanh của tôi còn mới, thành ra một phần tôi cũng muốn có thêm khách hàng. Điều này không thành, nhưng tôi vẫn trả lời những câu hỏi liên quan đến lãnh vực kinh doanh và thuế, mỗi khi có người hỏi, và cũng thường có nhiều người hỏi.

Thế vai trò lãnh đạo của Bà là Phó Chủ tịch Hội Doanh Nhân Công Giáo San José có ảnh hưởng đến đời sống Đức tin của Bà thế nào không?

Thực ra tôi là người điều hành chính trong các buổi họp hàng tháng và là người thường xuyên tham gia trong Hội Đồng Quản Trị, và chúng tôi họp mỗi tháng. Tôi là người tham gia từ những ngày đầu, nên tôi thường gặp mỗi người khi họ đến tham dự vào buổi sáng. Qua việc tham gia Hội Doanh Nhân Công Giáo này, tôi thấy có khả năng nói chuyện trước một Nhóm người hay trong các buổi họp HĐQT. Tôi cũng thường nói chuyện ở Giáo xứ Santa Teresa vào Thánh lễ 5 giờ 30 để mời gọi mọi người tham dự.

Lúc đầu làm sao Bà biết về Hội Doanh Nhân Công Giáo này?

Cách đây khảng 20 năm tôi  đọc trong Bả Tin Giáo Xứ của tôi (Santa Teresa) về sinh hoạt của Hội này.  Chồng tôi là Jim cũng muốn tham gia. Vào lúc đó chúng tôi mới về hưu nên quyết định tham gia.  Được có cơ hội đọc kinh cầu nguyện, tiếp xúc, và sống phấn khởi hơn sau thời gian bận rộn với công việc trong hai nghề là những điều đáng kể với chúng tôi. Trong khi còn đang suy tính về hướng đi trước mặt thì Hội Doanh Nhân mang lại một giải pháp. Chúng tôi thấy như được chúc lành bởi những “buổi thánh  thiện” đến với mình.  Hội Doanh Nhân Công Giáo đã trở nên những buổi thánh thiện giúp mình gặp gỡ và tiếp xúc  bên ngoài hoàn cảnh quen thuộc của mình.

Theo kinh nghiệm cá nhân của Bà, các thành viên trong Nhóm Doanh Nhân gặp phải  những khó khăn gì ở Vùng San José?

Một số doanh nghiệp đã có truyền thống làm việc dựa theo khuôn khổ Đức tin của họ. Một trong những điều lợi cho Hội Doanh Nhân Công Giáo là tìm biết đâu là những doanh nghiệp Công giáo. Tôi làm nghề khai thuế, nên khách hàng của chúng tôi thuộc mọi tầng lớp và mọi tôn giáo. Tôi và đồng nghiệp của tôi cố gắng tạo ra một tinh thần đạo đức, nhân hậu, và cảm mến trong công việc.

Hội Doanh Nhân Công Giáo San José có làm gì để giúp nâng đỡ và khích lệ Bà trước những khó khăn này không?

Bản nhận định về Sứ mệnh của chúng tôi có thể trả lời câu hỏi này hay hơn tôi.  Sứ mệnh của Hội Doanh Nhân Công Giáo là khích lệ mọi doanh nhân trong mọi nghề nghiệp áp dụng những nguyên tắc đạo đức Ki-tô giáo trong đời sống riêng hàng ngày và trong nghề nghiệp của mình. Chúng tôi thực hiện điều này bằng việc tổ chức những buổi sinh hoạt do những người có thành tích nêu gương trình bày và đưa ra những nguyên tắc đạo đức, sống Đức tin bằng việc tham dự Thánh lễ chung, và khuyến khích mọi người tham gia Hội. 

Xin Bà cho biết một cách vắn tắt những cơ hội gì, về thiêng liêng, về xã hội, hay những cơ hội gì khác, mà Hội Doanh Nhân Công Giáo San José mang lại cho các thành viên.

Mỗi năm chúng tôi họp 10 lần, mỗi lần từ 7 giờ 30 đến 9 giờ sáng, để tham dự Thánh lễ, ăn sáng, thăm hỏi, và nghe thuyết trình.  Một trong những người đến trình bày mà nhiều người thích nhất là Mark Purdy, trước đây viết thường xuyên trong cột Thể Thao cho Báo San José Mercury News.  Kinh nghiệm của Anh về Thể Thao ở vùng San Francisco, và đặc biệt là những điều Anh trình bày về Thế Vận Hội, đã cho chúng tôi một cái nhìn thật vui của nghề nghiệp có nhiều tranh đua này.

Chúng tôi cũng may mắn có những người tài giỏi đến chia xẻ Đức tin và khả năng chuyên môn của họ.  Gần đây chúng tôi có hai người thuyết trình đáng nhớ.  Một là Bà Bridget Bajaladia của Hội Bác Ái Công Giáo (Catholic Charity) giúp chúng tôi hiểu về Chương trình Parish Engagement (Giáo Xứ Tham Gia) là chương trình thực hiện do kinh nghiện của Bà ở những nước đang mở mang.  Tôi thật sự thấy mình học được nhiều điều về thế giới.  Người trình bày thứ hai là Tiến Sĩ  Brian Patrick Green, Giám Đốc về Đạo Đức Kỹ Thuật, đã giúp chúng tôi hiểu về tinh thần Đạo Đức và Thông Minh Nhận tạo.

Qua những người và những đề tài bổ ích, chúng tôi ra về thấy rằng thế giới mở rộng ra, niềm tin sâu xa hơn, và sẵn sàng để nhận ra Chúa còn muốn gì nữa. Thật là một điều an tâm để đứng chung với những người doanh nhân chuyên nghiệp và cùng nhau đương đầu với những khó khăn và tìm cách đứng vững.  Chúng tôi tìm cách năng đỡ nhau, khi có thể.

Bà Susan Skorey sinh ra, lớn lên, và đi học ở miền Midwest. Bà có hai người con đã lớn và hai đứa cháu. Bà và chồng của Bà là Jim Skorey, là giáo dân của Giáo xứ Santa Teresa, và là thành viên của Ủy ban Tài Chánh. Bà cũng là Thừa tác viên Thánh Thể trong Giáo xứ.