Share this story


 | Ban Biên Tập Tạp Chí FAITH

Bản Tường Trình Đặc Biệt Bản Tường trình cuối cùng về Hiệp Hành của Công Nghị

Vào chiều ngày thứ Bảy 28 tháng 10 vừa qua, các thành viên Hội Nghị khoáng đại Công Nghị thứ XVI của Thượng Hội Đồng Giám mục đã biểu quyết chấp thuận bản tường trình mang tên Giáo Hội Hiệp Hành trong Sứ Mệnh, sau thời gian họp và thảo luận trong ba tuần lễ. Thể thức Công Nghị mới có 365 đại biểu (344 đại biểu có tư cách bỏ phiếu) gồm giám mục, giáo dân, và những người có chức thánh.  Các đại biểu đã ngồi chung trong các bàn tròn để thảo luận theo từng Nhóm nhỏ về những mục tiêu chung của Công Nghị, và bản tường trình dài 41 trang là kết quả của các phiếu chấp thuận theo tỷ số 2/3 của các đại biểu. Bản tường trình này sẽ được đưa vào nghị trình của giai đoạn kế tiếp của Công Nghị  - một hội nghị khoáng đại vào tháng 10 năm 2024 – và mục đích sẽ là đưa Giáo Hội đi xa hơn và rao truyền Phúc âm, cùng liên kết như một thân thể Chúa Ki-tô.

 

Phần I: Khuôn mặt của Giáo Hội Hiệp hành

Phần đầu của bản tường trình tổng hợp nền tảng thần học, sự hiểu biết và việc thực hiện sự hiệp hành dựa vào nguồn gốc Ba Ngôi Thiên Chúa và khai mở theo nhiều cách và sự hiệp nhất trong Giáo Hội.

 • Nhu cầu phát triển Đúc tin nơi mọi người qua Phép Rửa tội.
 • Đề nghị hiệp nhất và quy nạp Giáo Hội Đông phương vào Giáo Hội La-tinh.

Phần II:  Mọi Môn Đệ, Mọi Người Truyền Giáo

Phần thứ hai đề cập đến những thành phần trong Thân Thể Chúa Ki-tô và sự liên hệ của các thành phần với nhau.

 • Liên kết các đặc sủng vào các hoạt động mục vụ và điền khuyết những chỗ trống trong nhu cầu của Giao Hội, theo óc sáng tạo và tham gia của những người trẻ.
 • Những đóng góp của phụ nữ cần được ghi nhận và quý trọng hơn, và Giáo Hội cần tìm hiểu thêm về những vai trò mà phụ nữ có thể đóng góp thêm trong Giáo Hội.
 • Cần có sự liên hệ gần gũi hơn giữa các giám mục và giáo dân.

Phần III: Tạo Dựng Liên kết, Xây Dựng Cộng Đồng

Phần cuối cùng của bản tường trình trình bày sự hiệp hành như một tiến trình trao đổi giữa các Giáo Hội và đối thoại với thế giới.

 • Cộng đồng dân Chúa cần được hướng dẫn nhiều hơn về giáo huấn của Giáo Hội dạy về những mối liên hệ, về giáo dục sinh lý và giới tính, và về kinh nghiệm con người qua lăng kính thần học.
 • Giáo Hội cần tìm cách lắng nghe và đồng hành với dân Chúa nhiều hơn, nhất là những người cảm thấy bị xa cách với đời sống của Giáo Hội.
 • Cần gia tăng liên lạc và giao tiếp bằng kỹ thuật số và hướng dẫn mọi người về việc thực hành sứ mệnh làm môn đệ bằng hệ thống kỹ thuật số để giảm thiểu những nguy hại có thể xảy ra trong các môi trường không gian số học.

Thảo Luận Hậu Công Nghị

Bản tường trình bao gồm những đề nghị đáng chú ý về việc thiết lập những hoạt động mục vụ mới cho giáo dân, để cho giáo dân tham dự nhiều hơn vào những quyết định, thiết lập những thể thức thẩm định khả năng điều hành mục vụ của các giám mục, thay đổi cách Giáo Hội suy tư về những vấn đế “gây tranh cãi,” và gia tăng thể thức tham dự Công nghị về sau.

Mặc dầu bản tường trình được ghi để cho các phần trình bày nêu rõ sự liên kết với nhau, những vấn đề cần cân nhắc và các đề nghị, “điều hiển nhiên là những điểm không được đồng ý biểu lộ rõ ràng hơn,” như Bà Andrea Gagliarducci của Cơ quan Catholic News Agency có viết trong một bài về những thảo luận và những quyết định chính yếu của Công nghị.

Theo một bài viết khác của Jonathan Liedl đăng trong CNA, hai phần nhận được phủ quyết nhiều nhất là về những đề nghị liên quan tới việc có thể để cho phụ nữ làm phó tế.

Có 67 đại biểu đã biểu quyết không chấp thuận đề nghị cho “những nghiên cứu về thần học và mục vụ về việc phụ nữ làm phó tế” được tiếp tục, và ghi nhận kết quả của hai lần chỉ định của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô trước đây về đề tài này. “Nếu được, những kết quả này cần được trình bày trong phiên họp kế tiếp của Công nghị,” bản tường trình đề nghị.

Có 61 đại biểu đã biểu quyết không chấp thuận đề nghị rằng “cần phải suy tư” hơn về chức phó tế như là một “chức vụ vĩnh viễn và thích hợp của bản quyền trong Giáo Hội” để giúp “soi sáng vấn đề cho phụ nữ tham dự vào chức phó tế.”

Có một số đề nghị quan trọng và thực tiễn nhất của Công Nghị đã được biểu lộ bằng việc kêu gọi thay đổi trong Giáo Hội và gia tăng sự tham gia vào Công Nghị và các cơ cấu trong Giáo Hội. “Một số vấn đề, chẳng hạn như những vấn đề liên hệ tới giới tính và khuynh hướng tính dục, khi sự sống chấm dứt, những trường hợp kết hôn phức tạp, và những vấn đề đạo đức liên hệ tới thông minh nhân tạo đều là những vấn đề gây tranh cãi, không những ngoài đời mà còn ở trong Giáo Hội, vì là những vấn đề mới mẻ, bản tường trình nhận định.

Không Còn chỉ là Công việc của Giám mục

Và bây giờ đã có sự tham dự của các tu sĩ và giáo dân, nhiều gián mục đã nói rằng sẽ không còn việc giải quyết các vấn đề của Giáo Hội như trước đây. “Đối với tôi, có lẽ không còn đi ngược lại được nữa.  Nó sẽ là một sự ép buộc ghê gớm, nếu chỉ còn giám mục tham dự và chỉ có giám mục biểu quyết,” Đức Hồng Y Robert McElroy từ Giáo Phận San Diego nói.

Con Đường Trước mặt

Trong Thánh lễ kết thúc, Đức Giáo Hoàng có nói: “Có thể chúng ta đã có rất nhiều ý kiến hay về việc canh tân Giáo Hội, nhưng chúng ta nên nhớ rằng: Tôn vinh Chúa và yêu mến Anh Chị em bằng tình yêu của Ngài, đó mới là sự canh tân cao cả và bền vững.”

Chúng ta sẽ luôn luôn gặp nguy hiểm nếu chúng ta nghĩ rằng mình có thể “kiểm soát Chúa,” và chúng ta chỉ chấp nhận đưa tình yêu của Ngài vào trong ý định của mình.  Nhưng việc Chúa hành động thường ta không biết trước được, và thường vượt xa hơn, nên do đó, hành động của Chúa đòi hỏi sụ khâm phục và tôn vinh, Ngài nói tiếp.


 

Các phần chính của bản tường trình:

 

Phần I: Khuôn mặt của Giáo Hội Hiệp hành

 1. Hiệp Hành: Kinh Nghiệm và Hiểu Biết 
 2. Do Chúa Ba Ngôi Quy tụ và Sai Đi
 3. Bước vào Cộng Đồng Đức Tin: Nghi thức Khởi Sự Đời sống Ki-tô giáo
 4. Người Nghèo: Những Nhân vật chính trong Hành trình của Giáo Hội
 5. Một Giáo Hội “của mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân tộc, và mọi quốc gia.”
 6. Các Giáo Hội Phương Đông và các Truyền thống Giáo Hội La tinh.
 7. Trên Đường Hiệp Nhất Ki-tô giáo

Phần II: Mọi Môn Đệ, Mọi Người Truyền giáo

 1. Giáo Hội trong Sứ Mệnh
 2. Phụ Nữ trong Đời Sống và Sứ Mệnh của Giáo Hội.
 3. Đời sống Thánh hiến và các Tổ chức và Phong trào Giáo Dân: Một Dấu hiệu Lôi cuốn
 4. Phó tế và Linh mục trong Giáo Hội Hiệp hành 
 5. Giám Mục trong Hiệp thông Giáo Hội
 6. Giám Mục Roma trong Giám Mục Đoàn

Phần III: Tạo Liên Kết, Xây Dựng Cộng Đồng

 1. Một Phương thức Hiệp Hành về Đào Luyện
 2. Suy tư của Giáo Hội và Những Vấn Đề Cần Thảo luận
 3. Để tiến tới một Giáo Hội Lắng Nghe và cùng Đồng hành
 4. Sứ Mệnh trong các Môi trường Kỹ thuật Số
 5. Các Cơ cấu Tổ chức cho Việc Tham gia
 6. Việc thiết lập các Giáo Hội trong cùng Một Cộng Đồng Giáo Hội
 7. Công Nghị các Giám Mục và các Hội Nghị trong Giáo Hội